Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een ingezonden bericht in het weekblad van Grubbenvorst, (Mededelingen) heeft apotheker Pauline Baggen gewezen op de gevaren van bepaalde medicijnen en wijst en passant op de risico's van de komst van het NGB. Hierna haar bericht.

Vrijdag 24 januari is door de Nederlandse overheid besloten, dat apotheken geen atorvastatine en geen tamsulosine van producent Ranbaxy meer mogen verkopen.
Maakt u zich geen zorgen: van alle geneesmiddelen die wij leveren hebben wij, als apotheek Panacee, de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Dat is risicomanagement. Daar ben ik als apotheker voor opgeleid. Als ik er persoonlijk van overtuigd ben dat ergens téveel risico aan kleeft, dan leveren wij u een (net zo goedkoop) alternatief.

Als een nieuw geneesmiddel beoordeeld wordt, leg je de potentiële voordelen op een weegschaaltje tegenover de potentiële nadelen. Iedereen zal begrijpen dat een nieuwe pijnstiller geen kankerverwekkende eigenschappen mag hebben; zelfs in een héél klein aantal gevallen de dood niet mag veroorzaken. Van geneesmiddelen tegen een levensbedreigende ziekte accepteer je veel meer risico’s.

Zo ben ik ook bij de initiatiefgroep van Behoud de Parel terecht gekomen. Er dreigde in Grubbenvorst een megastal voor varkens en kippen gebouwd te worden. De risico’s hiervan waren onbekend maar potentieel gevaarlijk. In vergelijking daarmee waren de voordelen klein.

Ik beschouw het als mijn plicht aan mijn patiënten ook op dit gebied over u te waken. Het is mijn taak preventieve maatregelen te nemen die uw gezondheid beschermen. Anders wordt het dweilen met de kraan open: pufjes voor de longen en antibiotica die niet meer werken. De gemeenteraad beslist over wel of geen NGB. Hoeveel mensen zitten daarin met deskundigheid op dit gebied? Wie van hen heeft er naar ons, artsen en apothekers, geluisterd?

Pauline Baggen (Apotheek Panacee)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel