Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

“De groei van het aantal megastallen moet gestopt worden middels een moratorium. We moeten ons fundamenteel herbezinnen op waar we heen willen met de veehouderij en de leefbaarheid van het platteland in Nederland” Dat zegt SP Kamerlid Henk van Gerven in reactie op een rapport van Alterra (hier is meer te lezen over dat onderzoek) dat aangeeft dat het aantal megastallen sinds 2005 is verdrievoudigd. Van Gerven: “Staatssecretaris Dijksma heeft niks gedaan om het probleem van de megastallen aan te pakken. Integendeel: door de melkveewet kunnen na de kippen en de varkens, ook bij de koeien megastalen onbelemmerd ontstaan.” 

Waar de noodwet moet ingrijpen om te voorkomen dat de melkveehouderij grondloos kan groeien, moet een moratorium op megastallen ook voor de kippen en de varkens voorkomen dat er meer megastallen  gebouwd kunnen worden. “In Grubbenvorst dreigt nu een megastal te verschijnen van 35.000 varkens en meer dan een miljoen kippen: dat moeten we niet willen in Nederland en we zullen ons er met hand en tand tegen verzetten.” aldus Van Gerven. “Een dergelijke megastal komt in de plaats van zo’n 30 boerengezinsbedrijven en vormt een grote belasting voor de natuur. Denk je bovendien eens in wat er gebeurt als in zo’n stal de vogelgriep uitbreekt.”

In Friesland, Brabant en Gelderland groeit het aantal megastallen het snelst. In elk van de drie provincies staan al meer dan 100 megastallen. SP Kamerlid Henk van Gerven pleit voor een noodwet om te voorkomen dat er na 1 april bij het vervallen van het melkquotum, koeienstallen kunnen ontstaan zonder weilanden er om heen. De melkveehouderij moet grondgebonden blijven en de koe hoort in de wei.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel