Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Met Pinksteren werd door "Gewöen Grubbenvorst" een gratis ontbijt georganiseerd voor de inwoners van Grubbenvorst, voorafgaand aan de aspergefeesten. Het intitiatief viel niet goed. Niet vanwege het initiatief zelf, maar omdat één van de sponsoren het Nieuw Gemengd Bedrijf was. Dat betekende dat de Grubbenvorstenaren massaal verstek lieten gaan.

Een attente lezer van het dorpsblad de Mededelingen plaatste een advertentie met de oproep om uit protest tegen het NGB niet deel te nemen aan het ontbijt. Gevolg was dan ook dat méér dan 80% van de stoelen leeg was!

André Vollenberg, voorzitter van vereniging Behoud de Parel, dat zich verzet tegen de komst van het NGB, over de spontane "actie": "Voor de organisator, Gewöen Grubbenvorst, dat zich al op veel fronten inzet voor de leefbaarheid in Grubbenvorst, is dat natuurlijk heel erg jammer.  Maar door niet deel te nemen aan dit ontbijt heeft de bevolking wederom een heel duidelijk signaal afgegeven dat zij het niet eens is met de komst van een NGB naar Grubbenvorst. Het betreft namelijk een gigastal met 35.000 varkens, 1.200.000 kippen, een biovergister en een kippenslachterij". 

Voor Behoud de Parel is deze spontane reactie vanuit de bevolking een geweldige opsteker. Zij is immers met omwonenden, inwoners en leden al vele jaren in juridische procedures verwikkeld om de komst van deze vee-industrie te voorkomen. Op dit moment lopen wat het NGB betreft processen tegen de Natuurbeschermingswetvergunning, de Bouwvergunning 2e fase van de varkensstallen en bij de kippenstal en Bio-energiecentrale tegen de Milieuvergunning,  Bouwvergunning en  Nb wetvergunning. Ook lopen er nog handhavingsprocedures tegen de gemeente omdat zij bedrijven niet handhaaft zoals Monaghan en varkensbedrijf Blaktweg van Willems BV. Eerder zijn succesvolle handhavingsprocedures gevoerd tegen Kuipers Kip en Heideveld.

Vollenberg: "Vanuit Behoud de Parel wil ik iedereen danken voor deze spontane  steunbetuiging". En passant roept hij iedereen op, lid te worden van vereniging Behoud de Parel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel