Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nederland houdt het grootste aantal dieren per vierkante meter ter wereld. Dat knelt aan alle kanten. Terwijl de negatieve gevolgen voor mens, boer, dier en klimaat steeds duidelijker worden, wordt de vee-industrie alleen maar groter en groter. Dat vraagt ook om een groot signaal aan de politiek. Daarom organiseert Milieudefensie, onder het motto "We zijn het MEGAzat!" een demonstratie op zaterdag 29 augustus op het Malieveld in Den Haag.

Wereldwijd zorgt vee-industrie voor problemen
Nederland telt 120 miljoen dieren. Het overgrote deel van de miljoenen landbouwdieren staat in megastallen en komt nooit buiten. Er is een enorm mestoverschot, lucht vervuiling, stank en problemen met de volksgezondheid én grote megastallen tasten het landschap aan.
 
Veehouderij is een van de grootste boosdoeners als het gaat over het klimaat. Wereldwijd draagt de vee-industrie ongeveer 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De grootschalige teelt van veevoer legt bovendien een groot beslag op landbouwgrond. Zo is de sojateelt bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de kap van regenwoud, uitputting van de bodem, vervuiling door landbouwgif en landroof.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel