Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voortgangsrapportages luchtkwaliteit fijnstof
regio Noord Limburg
wo 30 augustus 2023

Periodiek, in het begin eens per half jaar en later eens per jaar, rapporteert de Provincie Limburg aan bijv. de gemeente Horst aan de Maas met een "Voortgangsrapportage fijnstofmetingen". De meetresultaten van zomer 2015 t/m zomer 2016 zijn niet gerapporteerd in verband dat meetapparatuur van de fabrikant ondanks de calibratie niet goed functioneerde. De metingen waren in die periode flink onderschat. Tot maart 2018 werden de metingen verricht door Provincie Limburg Milieu dienst (PLIM). Na die tijd valt het onder de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD Zuid-Limburg). In de rapportages worden de meetwaarden vergeleken met de voorgaande periode. De gerapporteerde metingen zijn gecalibreerd, maw een vergelijk met andere meetmethoden en stations wordt dan mogelijk. Per dag wordt nav EU normering een daggemiddelde berekend en wordt gekeken of er overschrijdingen zijn aan de door de organisatie gehanteerde normen. Aantal dagen van overschrijdingen en gemiddelde over een jaar.

Voor 2016 mist de (halfjaarlijkse) Voortgangsrapportage Hoogheide van PLIM en gem. Horst aan de Maas veel gegegevens en is de herijking onduidelijk. De halfjaarlijkse gegevens van de provincie zijn voor 2016 dan ook in onderstaande overzichten vermeden. Opvallend is dat inhoudelijk gezien de rapportages van de laatste paar jaar minimaal zijn.

Er zijn in de loop der jaren 2 soorten opvangfilters gebruikt, waardoor de metingen onderschat cq overschat worden. De rapportage meldt hierover:
"Uit onderzoek is gebleken dat deze monitor, indien gebruik gemaakt werd van het oude type filterband, systematisch de gemeten PM10 stofconcentraties met ongeveer 10% overschat ten opzichte van de referentiemethode (NEN 12341:2014 en NTA 8019:2015). De overschatting van de gemeten PM2,5 stofconcentraties is iets kleiner ten opzichte van de referentiemethode. Bij gebruik van het nieuwe type filterband blijkt dat deze monitor systematisch de gemeten stofconcentraties met ongeveer 1-5% onderschat ten opzichte van de referentiemethode (NEN 12341:2014 en NTA 8019:2015)."

De voortgangsrapportages van de Provincie Limburg worden verspreid als deels ingescande pagina-afbeeldingen in een PDF bestand.
Een overzicht van de halfjaarlijkse Voortgangsrapportages meetstation Hoogheide - z.g. nulmeting, een achtergrondsmeting agrarisch gebied - gem. Horst aan de Maas:

In de voortgangsrapportages van de Provincie Limburg (Cluster Milieuonderzoek en -Advies) staan tabellen met de kengetallen over de operationele periode, de samenvattingen gedurende de afgelopen kalenderjaren, de samenvatting gedurende het voortschrijdend jaar en twee grafieken tav uursgemiddelden en daggemiddelden over de gehele operationele periode.

De kengetallen geven de gemiddelden over de periode, de maximale daggemiddelde, het aantal overschrijdingen van het daggemiddelde volgens de EU 2005 fase 1 norm (een uitgestelde norm tot 1 januari 2017), het aantal dagen met een valide meting en het percentage van beschikbaarheid van de metingen (EU eis: minimaal 90% moeten valide metingen zijn) voor fijnstof en ultra-fijnstof.

Het vergelijken van fijnstofmetingen voor de Regio Noord Limburg

Behoud de Parel verzamelt dagelijks de fijnstof meetgegevens van luchtkwaliteit meetstations in de regio Noord Limburg: HadM (Horst aan de Maas, PLIM), NETT (Nettetal-Kaldenkirche, NRWF) en NL1031 (Vredepeel/Venray, RIVM).

Voor de meest recente informatie over de verzamelde metingen zie "Dagoverzicht van regionale fijnstof meetstations regio Noord Limburg".

Voor het verloop (grafieken) van fijnstof emissies over de afgelopen drie jaar in de Noord Limburg regio zie: "Fijnstofmetingen in de regio Noord Limburg over afgelopen drie jaar van de meetstations in Noord Limburg".

Om de voortgangsrapportages van de provincie goed te kunnen vergelijken met voornoemde dagoverzichten en voortschrijdende jaargrafieken volgen hieronder tabellen op de manier zoals de provincie haar halfjaarlijkse tussenrapportages publiceert.
Indien de periode overeenkomt wordt teven de tabel uit de provincial rapportage weergegeven onde de kolomnaam HadM-PLIM.
Er zijn echter verschillen van de volgende tabellen met die van de provincie:

  • Alle verzamelde meetgegevens zoals die beschikbaar zijn voor de regio Noord Limburg zijn ter vergelijking opgenomen.
  • De normen die gesteld zijn zijn de normen van EU 2005 fase 2 (jaargemiddelde norm is gehalveerd en aantal dagen van overschrijding is 7 dagen ipv 35 dagen). Een overschrijding van de fase 2 norm wordt in het rood weergegeven.
  • Het kengetal voor aantal dagen van overschrijding is zonodig ge-extrapoleerd(*). Bijv de waarde 40j6 geeft aan: 40 dagen van overschrijding, omgerekend 6 per 365 dagen.
  • Het aantal dagen van beschikbaarheid van data is behoorlijk lager door een nauwkeurige (Chi kwadraat, 95% kans) toetsing en een toets op minimaal 8 metingen op een dag.
  • Het betreft een ruwe metingswaarde om reden dat de calibratie teniet gedaan wordt door de onderschatting van fijnstof (volgens wetenschappelijke instituten en RIVM rapportages).
  • Om een indruk te krijgen van de kans van een overschrijding worden ook de standaard deviaties (spreiding/variantie) van de daggemiddelden over de perioden weergegeven.

overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
periode 5 november 2011 t/m 30 april 2017
EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)HadMNETTNL10131
periode 2011-11-05 t/m 2017-04-30PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/20)2215222110
std dev jaargem. [µg/m³]±10±8±11±12±8
max gemeten dagwaarde [µg/m³]695710511751
aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)35j7*333j71*36j19*60j12*77j67*
aantal dagwaarden1871184811841877918
max aantal dagen20032003200320032003
data beschikbaarheid (minimaal 90%)93%92%59%94%46%

overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022
EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)NETTNL10131
periode 2022-01-01 t/m 2022-12-31PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/20)-10191911
std dev jaargem. [µg/m³]-±5±8±10±7
max gemeten dagwaarde [µg/m³]-22597045
aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)-0*3j5*6*23j24*
aantal dagwaarden013297357358
max aantal dagen365365365365365
data beschikbaarheid (minimaal 90%)0%4%81%98%98%

overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
periode 29 april 2016 t/m 30 april 2017
EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)HadMNETTNL10131
periode 2016-04-29 t/m 2017-04-30PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/20)201422219
std dev jaargem. [µg/m³]±9±7±10±12±8
max gemeten dagwaarde [µg/m³]7070758451
aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)5*46j48*8j11*1026j28*
aantal dagwaarden357357312365352
max aantal dagen367367367367367
data beschikbaarheid (minimaal 90%)97%97%85%99%96%

overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
periode 30 augustus 2022 t/m 29 augustus 2023
EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)NETTNL10131
periode 2022-08-30 t/m 2023-08-29PM10PM10PM10PM2.5
gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/20)-18189
std dev jaargem. [µg/m³]-±7±8±6
max gemeten dagwaarde [µg/m³]-485846
aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)-0*116j17*
aantal dagwaarden0292365359
max aantal dagen365365365365
data beschikbaarheid (minimaal 90%)0%80%100%98%

Verantwoording

Voor de samenstelling van de meetgegevens is gebruik gemaakt van de informatie van de navolgende websites:

Voor de samenstelling van de tabellen en het verzamelen van de meetgegegevens is gebruik gemaakt van Open Source software. De software is te downloaden via: software en scripts.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel