Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

stemmen

Zie ook de vooraankondiging.

UITNODIGING

NATIONAAL DEBAT VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) een Nationaal Debat. Met medewerking van bezorgde artsen en staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam.

Programma

Voor de pauze
- De artsen Mariken Ruiter, auteur van het rapport “Volksgezondheid en Veehouderij” en Ignas van Bebber, namens het “Netwerk Gezondheid Natuur en Milieu” houden een korte presentatie over de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid.
- Staatssecretaris Martijn van Dam geeft uitleg over een belangrijk wetsontwerp dat de regering binnenkort naar de 2e Kamer stuurt.
- Gelegenheid tot vragen stellen aan de artsen

Na de pauze
Debat tussen publiek en politici aan de hand van stellingen

Na afloop
Gelegenheid om na te praten met artsen, politici en met elkaar
Het debat staat onder leiding van Ron Lodewijks, oud onderzoeksjournalist.

Aan het debat nemen acht (aspirant) 2e Kamerleden deel
 

mest veeteelt stinkt

Erik Ronnes (CDA)
Paul Smeulders (GroenLinks)
Arend Meijer (D66)
Martijn de Kort (PvdA)
Nog niet bekend (VVD)
Henk van Gerven (SP)
Marco van der Wel (Partij voor de Dieren)
Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie)

 

In de pauze en na afloop kunt u de informatiestands van politieke partijen bezoeken.
Voor 5 euro test Milieuvereniging Land van Cuijk door u meegebracht grondwater op nitraatgehalte en op zuurgraad. Leo Lamers presenteert zijn boek ‘De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid’.

Iedereen is van harte welkom op
Donderdag 9 maart 2017
Zalen v. Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne
19.30 uur tot 22.00 uur
(Zaal open vanaf 19.00 uur)
ENTREE GRATIS
(consumpties voor eigen rekening)
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel