Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Megastal staat voor oranje licht: Eerst nog het ziekterisico voor mens afvangen.

Alle signalen staan op groen voor de megastal. Of beter gesteld: bijna alle. Allereerst het goede nieuws. Er zijn vier onderzoeken gedaan die aantonen dat het goed zit met milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en de kwaliteit van het landschap. Wat het laatste betreft: als architecten goed nadenken over deze knoepers van stallen, zijn ze in te passen. De gemeente moet hier namens de bevolking op letten en een kwaliteitsplan opstellen. Dat het goed zit met dierenwelzijn, daar waren boeren al langer van overtuigd. Nu bevestigt een onderzoek dat het bij welzijn inderdaad aankomt op verzorging en niet op de vraag of er veel of weinig dieren op één locatie zitten. Het milieu vaart ook wel bij een dergelijke grote stal. Op die ene plek zal in het groot gewerkt worden, wat milieu-efficiency oplevert. Belangrijk is ook de gouden regel in de landbouw dat de groten de voorlopers zijn. Zij investeren in nieuwe technieken zoals moderne luchtwassers. Wel moeten megaveehouders zich van tevoren afvragen of ze niet toch meer stankoverlast veroorzaken. Immers: al is er weinig uitstoot, een beetje van heel veel kan voor de buren en het dorp behoorlijk wat stank opleveren.

Dan het slechte nieuws (dat in de pers te weinig aandacht krijgt). Het RIVM waarschuwt voor gevaren voor de volksgezondheid. In het Limburgse Horst werd dit risico al eerder door artsen genoemd. Zij vrezen verspreiding van MRSA via de lucht, maar daarin hebben de artsen geen gelijk. Via mensen kan MRSA wel rondzieken, wat riskant is. Grote bedrijven bieden deze bacteriën in beginsel de beste verspreidingskans. Er zijn wel maatregelen te nemen, maar 100 procent zekerheid is er niet. Dat geldt ook voor het overspringen van griep van kip op varken op mens. Boeren en medewerkers kunnen dus zelf ziek worden en anderen besmetten. Dat is geen wissewasje. De megastal is voor de ontwikkeling van de landbouw pas megagoed als rond dit gezondheidsvraagstuk geen sluier van twijfel hangt.

(Bron: Boerderij, auteur: Marcel Henst, 19-2-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel