Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De omwonenden van het toekomstige bedrijf Klopman (dat zich wil gaan vestigen aan de Losbaan) hebben hun bezwaren tegen de komst van het bedrijf ingetrokken. De bewoners, gesteund door de Stichting Sirius, richtten hun bezwaren met name op de gevreesde ammoniakuitstoot van het bedrijf. In de brief van de Stichting Sirius aan de omwonenden wordt er op gewezen dat er nog wel wat bezwaren zijn, maar de wijze waarop het bedrijf zich opstelt tegenover de bewoners en het feit dat het bedrijf weg gaat bij een dorpskern (Hegelsom), leiden tot het advies het bezwaar in te trekken (zie bijlage).

Vereniging Behoud de Parel heeft geen bezwaar ingediend tegen de komst van het bedrijf, maar wel vragen gesteld aan het college van B&W over de vestigingseisen, die gelden binnen het LOG Witveld en dus ook voor Klopman. Op deze vragen heeft het college nog steeds geen antwoord gegeven. B&W beschouwen de brief van Vereniging Behoud de Parel ook als een bezwaarschrift. Reden voor Behoud de Parel, om in een brief aan het college duidelijk te maken dat dit absoluut niet de bedoeling was (zie bijlage).

Eerder waren leden van Behoud de Parel te gast geweest op het bedrijf van Klopman in Hegelsom en de bezoekers hadden toen een positieve indruk van het bedrijf en haar plannen. Een verslag van dat bezoek is terug te vinden op deze site.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel