Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Fresh Park Venlo gaat bedrijven werven die vis en vlees in hun assortiment hebben. Dit gaat inhouden dat er vleesvervoer gaat plaatsvinden. In het geval dat er een veeziekte (bijvoorbeeld vogelpest uitbreekt gaat er (veelal) een vervoersverbod gelden tot in een omtrek van 3 km. De afstand van de geplande kippenflat van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld tot de grens van het huidige veiling-terrein is 2200 meter. En de veiling wordt in de toekomst verder in de richting van het NGB uitgebreid. Het NGB gaat voor de exploitatie van de veiling daardoor een bedreiging vormen. Door de realisatie van 24 arbeidsplaatsen binnen het NGB komen zo vele arbeidsplaatsen bij de veiling en daaraan verbonden bedrijven in gevaar.

Over afstanden gesproken. De afstand tussen de kippenflat van het NGB en bedrijf Haegens (varkens) is ongeveer 325 meter en de afstand tussen de varkenflat van het NGB en de kippenstal van Haegens is ook ongeveer 325 meter. Het RIVM heeft in een rapport ten behove van de Tweede Kamer gewaarschuwt voor deze korte aftsanden. Het risico van overdracht van virussen (influenza met name) en vervolgens mutaties naar voor de mens schadelijke virussen is dan groot.

De inwoners van Horst krijgen eerst alle kosten op hun bord voor het binnenhalen van het NGB en worden daarna nog eens opgezadeld met de lasten en de risico's van het NGB.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel