Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

“Een uitbreiding van de productie van groente is riskant”. Dat zegt Hans van Luyk, directeur van Vers Direct Nederland (VDN). Volgens Van Luyk zal de consumptie in Europa dalen en is haast geboden bij kwaliteitsverbetering in plaats van uitbreiding.

Van Luyk verwacht dat het volume en areaal van de groenteteelt de komende jaren zullen toenemen. Naast het ontstaan van megabedrijven zullen kleine bedrijven blijven bestaan. Uitbreiding is daarom niet in alle gevallen verstandig. "Ik merk vaak in gesprekken met telers dat in het geval van uitbreiding van hun bedrijven de factor ruimte in de markt helemaal niet wordt meegewogen in hun beslissing", stelt Van Luyk in een weblog. Zelf was hij niet bereikbaar.

De VDN-directeur spreekt zich uit tegen doorgaande productie-uitbreiding. "Mij lijkt dat het in een krimpende markt niet slim is om de productie steeds maar verder uit te breiden." Telers zullen bij een overaanbod een slechtere marktpositie krijgen ten opzichte van grote afnemers, denkt hij. Samenwerkingsvormen als A8, of P8 helpen niet om aan deze positie een einde te maken. Kwaliteitsverbetering en een merkenbeleid zijn betere instrumenten om de markt te bewerken.

Dick Oosthoek, voorzitter van coöperatie VDT, zegt dat VDT het areaal volgend jaar zal handhaven. Uitbreiding vindt pas plaats na afweging van de marktkansen, stelt Oosthoek. "Iedereen is vrij om te bouwen. Onze telers groeien gestaag."

Pleun van Dijk, voorzitter van FresQ, zegt niet bang te zijn voor de geschetste marktsituatie. Hij noemt het wel goed de marktsituatie te analyseren, zoals Van Luyk doet. "Je ziet dat vooral bedrijven om de telers heen ongerust zijn. Telers zijn zelf rustiger. Het is logisch dat het signaal komt. De kassen in aanbouw zijn nog niet in productie. Maar dit hebben we allemaal al eens meegemaakt."

Bron: Agrarisch Dagblad 8 oktober 2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel