Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het eerste succes voor Behoud de Parel is binnen! ZON Fresh Park, de veiling dus, gaat niet richting kern van Grubbenvorst uitbreiden, maar richting A73. Daardoor kan er een groene buffer gerealiseerd worden tussen de veiling en Grubbenvorst. Dat bevestigde wethouder Litjens gisteravond tijdens een goed bezochte informatieavond van de Grubbenvorster Dorpsraad.

Tot nu toe maakte het bestemmingsplan het mogelijk dat de veiling kan uitbreiden tot 200 meter afstand van de kern van Grubbenvorst. Het protest van de bevolking, georganiseerd door Behoud de Parel, tegen de insluiting van Grubbenvorst door allerlei grootschalige projecten heeft er nu toe geleid dat het gemeentebestuur met de veiling een intentieovereenkomst heeft getekend om niet uit te breiden naar de kern toe. Overigens zijn er nog wel enkele beren op de weg. Allereerst moet de veiling er nog in slagen grond te verwerven richting de A73. De veiling wil, zo meldt Jac Jeurissen van de ZON veiling in Dagblad de Limburger, rekening houden met haar buren, de Grubbenvorstenaren. Maar, zo stelt hij meteen, het moet ook financieel haalbaar zijn! Wethouder Litjens tekent aan dat nog niet duidelijk is hoe breed de strook tussen de veiling en Grubbenvorst zal worden. Dat hangt dus van die grondaankopen af. In zijn voorlichting in de vergadering van de Dorpsraad gaf Litjens overigens ook aan, dat in plaats van groen ook huizen of kleine bedrijven gebouwd zouden kunnen worden. Dat hangt af van de discussie die de komende jaren in Grubbenvorst gevoerd gaat worden over de inrichting van het dorp en zijn omgeving. Voor de uitbreiding van de veiling moeten bomen gekapt worden. De veiling heeft nu al toegezegd te zorgen voor herplant. Op Grubbenvorster grondgebied, zo wordt er snel bij verteld. Litjens kon melden dat die herplant vooral gepland wordt ten Noorden van Grubbenvorst. Zie ook: Groenbuffer ZON Freshpark en Grubbenvorst breder (Dagblad de Limburger (16-4-'07).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel