Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Actie voeren kost geld. Dat is logisch. Daarom vragen we uw steun. Uw financiële steun.

Wilt u de acties van "Behoud de Parel" financieel steunen, dan kunt u geld over maken op de Regiobank-rekening van Vereniging "Behoud de Parel":

NL53 RBRB 8835 1502 80
t.n.v. Vereniging Behoud de Parel

 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel