Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gezondheid Eerst MySense samen meten

MySense

MySense is een burger initiatief eind 2016 begonnen met de ontwikkeling van lucht kwaliteit sensor netwerk in het kader van 'Samen Meten we' luchtkwaliteit in een agrarische regio, zoals bijv de regio van Horst aan de Maas. Sinds begin 2019 gaat dit project samen met stichting BurgerWetenschappers Land van Cuijk ook in in de regio St Anthonis. Het doel is te komen tot een raamwerk van standaard en modulaire techniek vanaf het nivo van sensor tot aan visualisatie van meet resultaten op lokaal detail nivo.

De MySense techniek, documentatie, rapportages  vallen onder Open Source z.g. Reciprocal Publieke Licentie (RPL 1.5 toevoegingen en verbeteringen blijven vrij beschikbaar) van Open Source Initiative vrij beschikbaar en te gebruiken. Verwacht wordt dat een bijdrage geleverd wordt.
De meetdata, oa database data, gegenereerd en gearchiveerd vallen onder Open Data Commons Open Database Licenses (ODbL 1.0) van  Open Data Commons.

'Samen' betekent hier samen met omwonenden, agrarische ondernemingen, agrarische advies buro's, gemeenten, milieugroeringen, overheid en gezondheids/milieuinstellingen zoals bijv RIVM en GGD's.
Omdat de gebruikte sensoren niet 'geijkt' - ijking op lokaal nivo is onbetaalbaar - zijn zijn alle waarden indicatief en hebben daarom geen jurische betekenis. De meetwaarden worden overigens wel gevalideerd en worden zodra voldoende meetgegevens vergaard zijn gekalibreerd.

Naar aanleiding van de nieuwbouw van mega ondernemingen voor varkens- en kippenvlees (bio-industrie) en een plan voor een enorm mestverwerkingsbedrijf in Grubbenvorst ontstond ongerustheid over het leefklimaat. Het gemis aan lokale meetgegevens en lokale monitoring van luchtkwaliteit was aanleiding voor de omwonenden om het “Samen Meten we luchtkwaliteit" op te zetten: ontwikkeling meettechniek en visualisatie meetgegevens. Uniek voor Nederland is dat dit project zich toegespitst heeft op fijnstof- en gas-metingen in een met name agrarische omgeving.
(MySense) luchtkwaliteits metingen worden momenteel (Work in Progress) in de navolgende regio's verricht. Voorbehoud: deze visualisatie is nog wel in ontwikkeling en kan fouten bevatten. Aan de calibratie van de sensoren tav ref fijnstof sensor BAM1020 wordt momenteel hard gewerkt. Op het landelijk meetstation Vredepeel staan daartoe een drietal meetkits.

 • Horst aan de Maas enkele meetkits van ver. Behoud de Parel.In mei 2021 is de gemeente tav uitbreiding van metingen in gesprek gegaan. De gesprekken hebben helaas niet geleid tot de opzet van een luchtkwaliteits netwerk waar Behoud de Parel zich in kon vinden.
 • Land van Cuijk in juni 2020 20 meetkits van de stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk. In 2023 besluit de gemeente tot voortzetting en uitbreiding van het meetnetwerk.
 • Venray drie meetkits voor calibratie metingen met referentie sensor BAM1020 op het dak van RIVM/NSL landelijk meetstation.
 • Castenray negen meetkits van ver. Behoud de Parel en Fontys GTL Venlo rondom en binnen een open pluimvee bedrijf. Doordat ivm de vogelgriep er geen toegang tot de onderneming verleend werd zijn in 2022 de metingen stopgezet.

Een overzicht van de ontwikkelingen en plannen zie MySense Stand van Zaken.

De website pagina MySense project status beschrijft de ontwikkelingen van het project per maand. Hierin worden de successen en miskleunen beschreven vanaf 2017 tot recent.
Op 29 januari 2022 zijn twee presentaties "How They Do It" gegeven op Koppelting WAR in Amersfoort: wat zit er in en hoe werkt het tav MySense meetkit (PDF) en voorstel tot meetdata uitwisseling (standaard Measurements Data Exchange Format MDEF draft). MDEF wordt toegepast in MySense software.
Op 25 januari 2020 is een MySense presentatie (Koppelting WAR in Amersfoort) gegeven die wat dieper ingaat op de techniek en resultaten.
Eind februari 2022 is er een notitie gepubliceerd. De notitie 'Drie jaar luchtkwaliteit meten in agrarisch gebied - wat nu?' beschrijft tot in detail de luchtkwaliteitsmetingen in ZO-Brabant en N-Limburg over een periode van drie jaar tot mei 2022 zoals meetkit samenstelling, metingen, validatie en kalibratie en resultaten van de metingen.

Sensor kits

Geïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke (verkeers)gebieden zijn door de vereniging Behoud de Parel een drietal typen van sensorkits ontwikkeld:

MySense meetkitsHet eerste en oudste type is een 'pagode' (PVC regen opvangbak) kit. Deze kit is modulair opgebouwd als vrij letterlijk een soort van “Lego” steentjes: modulair en uit te breiden met vele sensors, een grote selectie aan dataformaten, sensor configuratie en management. De Pagode communiceert met internet via LAN, wifi of GPRS en t.z.t. via LoRa met een draadloos bereik van ca 2.5km. 
Het tweede model is het 'lantaarn' (PVC riool dakontluchtingsbuis) type en is uitgerust met fijnstof en meteo sensors en GPS en communiceert om betrouwbaarheids-redenen via het LoRa TTN (internet der dingen) netwerk naar Internet. Deze meetkit herkent automatisch welke soort en type sensor er in zit zodat de wisseling van sensor eenvoudig gaat. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van de laatste sensor en software ontwikkelingen in binnen en buitenland. Het derde 'solar' type is gebaseerd op het het Lantaarn type en is uitgevoerd met zonnecollector/accu en energie management software. Hierdoor is deze kit onafhankelijk van een stopcontact geworden.

Hoe worden de metingen verwerkt?

MySense measurment data flow
De meetkits met sensoren versturen hun meet data via LoRaWan, een soort radio communicatie systeem voor sensoren ook wel Internet der Dingen genoemd, via een LoRa gateway naar een internet server van The Things Network als een versleuteld bericht. Daar pikt een MySense server van Behoud de Parel de metingen op, checkt de data en archiveert de data in een database en geeft een deel van de meetgegevens door aan derden zoals Luftdaten. De Behoud de Parel visualiseert de metingen ook op haar eigen website als overzichten en 42/7 uurs grafieken waarbij meetfouten gecorrigeerd worden en eventuele mankementen van de meetkits gemeld worden.

Sensoren

De meet- en uitvoer mogelijkheden van de kits:

 • sensors:
  • fijnstof (Nova, Plantower, Sensirion en/of Dylos),
  • gassen (Alpha Sense: o.a. ammoniak, Spec: stikstof-, koolstof-,waveloxides en ozon en VOC-gas via Bosch meteosensor). De gassensoren zijn kostbaar en hebben een beperkte levensduur.
  • meteogegevens (sensors van Adafruit, Bosch en Sensirion)
 • metadata (type sensor, locatie en tijd via GPS)
 • data communicatie via Internet verbindingen (LAN, WiFi, G4, LoRaWan).
 • een grote verscheidenheid van data archivering: spreadsheet/CSV, InfluxDB, MySQL database van meetgegevens, HTTP proxy, en Mosquitto (MQTT),
 • visualisatie op de meetkit via een mini oled display, een kleuren led, maar ook mbv interactieve grafieken op de website, en doorvoer van meetgegevens naar dataportalen van derden (RIVM, Luftdaten, Open Sensors, AirTube).
 • management van de meetkits: remote control en software updates via internet en wifi, en een uitgebreide validatie en kalibratie van de toegepaste sensoren met in achtneming van de lokale invloeden op de metingen.
 • Een data acquisitie, data forwarding naar diverse luchtkwaliteits portalen van oa RIVM, Luftdaten en AirTube, alsmede een notices/waarschuwing event systeem.

De kalibratie van een paar gassen (kooldioxide, ozon en ammoniak) is  in 2018  onderzocht  bij GGD in  Amsterdam. De conclusie is dat het meten van gassen met gassensoren wel kan maar te kostbaar is voor dit initiatief. Verdere ontwikkeling is daarom voorlopig uitgesteld.

De kalibratie van fijnstof sensoren is ter hand genomen. Een drietal meetkits met drie verschillende fijnstof sensoren zijn hiervoor geplaatst bij landelijke meetstation van RIVM in Vredepeel.
Alle documentatie (bouw, tips, kalibratie, ervaringen, etc.) en software (Python en MicroPython) is Open Source onder General Public License (GPL V3) licentie voorwaarden en is beschikbaar gesteld via deze website en via Github.

Uitbreiding meetlocaties

Stichting BurgerWetenschappers Land van Cuijk in de regio St. Anthonis (Land van Cuijk) is begin 2019 van start gegaan met MySense. Eind 2019 zijn met ondersteuning van de gemeente 10 meetkits operationeel. Er volgt in Land van Cuijk een uitbreiding in 2020 tot 20 meetkits.
Bij een paar ondernemers in de gemeente Venray en St. Anthonis worden een 9-tal MySense solar meetkits rond en in het bedrijf geplaatst. Bij een van deze ondernemingen gaan verschillende partijen samenwerken: de ondernemer, Dierenbescherming Nld, WUR Lifestock, HBO Fontys Venlo GreenTechLab en ver. Behoud de Parel (MySense).

Meer MySense

Meer informatie, zoals de  voortgang van MySense, resultaten, FAQ, grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg, is te vinden op de website van Behoud de Parel. Eind 2019 is een begin gemaakt met de herziening van de meetresultaten op de website van Behoud de Parel. De visualisatie focus is verschoven naar niet alleen de fijnstof meetwaaren maar nu ook de lokale LuchtKwaliteits Index (RIVM LKI en AQI EPA USA). Dit geeft een beter zicht op de invloed op het lokale gezondheidsrisico in een regio. Een voorlopige impressie (onder voorbehoud) van dit werk is te vinden als volgt: 'Visualisatie regionale metingen (Work in Progress)'.
Op 1 juni 2023 is een overzicht gegegeven over de ervaringen met MySense in Horst aan de Maas en St. Anthonis. Zie bijlage voor een verslag.

De uitgebreide project documentatie, rapportages en software is vrij beschikbaar en is te downloaden via Github.

MySense heeft samen met Fontys GreenTechLab in Venlo met een negental LoRa TTN meetkits deelgenomen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2017 Vuurwerkproject.
Connecting Agri&Food start in 2020 met een beperkt meetproject in St. Anthonis en in Venray (Boeren en Buren project van gem. Venray en RIVM) met een 5-tal luchtkwaliteits MySense meetkits in St Anthonis en 4 MySense meetkits rond een IV bedrijf in Venray in samen werking met RIVM Boeren en Buren project in Venray.

De luchtkwaliteismetingen zijn openbaar en worden bijvoorbeeld doorgegeven aan RIVM met het RIVM dataportaal , alsmede aan .sensor.community (initiatief in Stuttgart, voorheen geheten Luftdaten.info) en aan AirTube.

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een filmpje gemaakt van de MySense Pagode sensorkit
Het RIVM heeft een tweetal tussenrapportages gepubliceerd tav kwaliteit en aanbevelingen voor het meten van fijnstof (korte schets van status van onderzoek naar luchtkwaliteit, pdf document), ammoniak (goedkope amminiaksensoren steeds beter maar nog niet goed) en stikstofoxides (tijd van het jaar van invloed op kalibratie stikstofoxide sensoren).

Behoud de Parel