Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zie ook de uitnodiging.

Het Nationaal Platform (betere gezondheid door minder vee) en het Netwerk Bezorgde Artsen organiseren op 9 maart a.s. een Nationaal Debat in Deurne. Thema: Intensieve veehouderij en Volksgezondheid. Uitgenodigd zijn (aspirant) 2e Kamerleden van CDA, D’66, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, 50+. De meeste partijen hebben al laten weten dat ze meedoen. Debatleider is Ron Lodewijks, onderzoeksjournalist,

Programma
Het debat moet duidelijkheid geven over de standpunten die de verschillende partijen gaan innemen in de 2e Kamer. Ook Qestion, de belangenvereniging van Q-koortspatiënten, neemt deel aan het debat. In februari publiceren we het uitgebreide programma.

Iedereen welkom
De organisatoren hopen op een grote opkomst. Ook de achterbannen van politieke partijen zijn van harte welkom. Er staan tafeltjes waarop zij hun verkiezingsmateriaal kunnen uitstallen. Ook enkele milieugroepen presenteren zich. Iedereen is welkom; de toegang is gratis.

Inhoud van de avond
Aan het begin van de bijeenkomst vindt kort een pesentatie plaats van het onderzoek 'Volksgezondheid en veehouderij: Alles op een rij', door Mariken Ruiter. Daarop zal gereageerd worden door artsen van "Netwerk Bezorgde Artsen" die ook nader ingaan op andere rapporten over de relatie tussen volksgezondheid en de Intensieve Veehouderij. En vervolgens discussiëren een negental (verkiesbare) politici onder elkaar en met de zaal over een aantal stellingen.

Na de pauze vindt de discussie aan de hand van stellingen een vervolg en tenslotte worden conclusies getrokken naar aan leiding van wat in de debatten naar voren is gekomen. Daarbij staat centraal: "Wat kunnen we van de politici verwachten? Krijgt bescherming van de volksgezondheid de komende vier jaar prioriteit in Den Haag en hoe dan?"
 
U als kiezer (op 15 maart) krijgt dus een goed beeld van de politieke standpunten zodat u weet waar uw stem heengaat.

Bent u van plan te komen? Graag!
Door de organisatie van dit verkiezingsdebat zijn zowel landelijke als regionale media uitgenodigd om de avond bij te wonen. Gepoogd wordt ook in een landelijk TV-programma aandacht te vragen. Wij hopen dat u met zoveel als mogelijk mensen komt. Samen met uw actiegenoten, buurtgenoten en andere burgers, die zich zorgen maken over hun gezondheid en welzijn in een industriële veehouderij-omgeving.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel