Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de driehoek Venlo, Grubbenvorst en Sevenum heeft de ontwikkelmaatschappij van Greenport BV inmiddels al heel wat distributiebedrijven (de beruchte "blokkendozen") aangetrokken. Bedrijven die - bijvoorbeeld via het vrachtverkeer - enorm veel stikstof uitstoten. En er dreigen nog steeds meer bedrijven bij te komen, die veel stikstof uitstoten. Eén van die bedrijven is Cabooter die binnen Greenport een railterminal willen realiseren. Een ander bedrijf is de mestverwerkingsfabriek van RMS, die door Behoud de Parel samen met omwonenden via juridische actie tegen is gehouden (lees hier het artikel over het resultaat van die juridische actie). En ook ditributiebedrijf DVS en groenteverwerker Hessing willen in Greenport bouwen. Overeenkomst tussen deze bedrijven: ze willen gebruik maken van de "stikstofbank".. Via die stikstofbank kunnen ze rechten kopen om stikstof te mogen uitstoten... De provincie is dan vervolgens bereid om die bedrijven, Cabooter, DVS, Hessing of RMS een natuurvergunning te verlenen.

Om deze vuilpakken te helpen is in Noord-Limburg – notabene bij een particuliere op winst gerichte stikstofbank – het fenomeen van extern salderen ingezet. Een ware stikstofrekenanarchie, zoals Valentijn Wösten, de jurist die aan de voet stond van de omgehakte PAS-boom, het verwoordde. Deze truc om bedrijven toch nog toe te laten - terwijl de boeren keihard aangepakt worden - is schandalig. Bij RMS heeft de truc vooralsnog gefaald, maar de provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas blijven het proberen.
 
Als distributiebedrijf DSV binnen Greenport Veno gaat starten betekent dat 1500 extra verkeersbewegingen per dag, trucks die dieseldampen uitblazen, busjes en auto’s die komen en gaan. Voor de bouw van DSV zijn vrachtauto's, bouwkranen, bulldozers, graafmachines en betonpompen nodig. Dat levert heel wat stikstofuitstoot op. En de groenteverwerker Hessing - die bijna klaar is - produceert natuurlijk ook heel wat extra stikstof, die neerdaalt in de natuur. Maar volgens de bedrijven en de provincie valt dat allemaal nogal mee. Terwijl uit de gegevens blijkt dat bijvoorbeeld Hessing een equivalent van 10.000 huishoudens stroom verbruik!  En er komen straks 2000 verkeersbewegingen van auto's en busjes per dag extra. Daarnaast komen er per dag 260 vrachtwagens; vele met draaiende koeling (ook als ze stilstaan) extra. Ook brommers, scooters en motors extra. En hoeveel uitstoot leveren al die bedrijven samen!?

Bij het plan van Cabooter - de realisatie van een railterminal - erkent de provincie wél dat der sprake is van extra stikstofdepositie op de natuurgebieden in de buurt. En dan komt de eerder genoemde 'truc' van extern salderen het bedrijf en de provincie goed uit. De extra depositie wordt "weggepoetst" door middel van dit omstreden extern salderen. De railterminal produceert 1,68 mol stikstofoxiden per ha per jaar (afkomstig van onder andere dieseltreinen en stookinstallaties). De truc via de stikstofbank behelst het "wegsalderen" (officieel "extern salderen") van deze stikstofuitstoot via de de stikstofrechten (als stikstofcompensatie) van een al jarenlang leegstaande boerderij, een voormalige melkveehouderij in Schandelo.

Inmiddels is er een samenwerkingsverband gesmeed tussen Behoud de Parel en het burgerinitiatief "Wat nu?" (lees hier het artikel over die samenwerking) dat zich verzet tegen deze ontwikkeling. De provincie heeft in juli de natuurvergunning voor de railterminal op Greenport afgegeven! Samen met Behoud de Parel en Behoud de Peel is een beroep tegen deze vergunningverlening ingediend bij de rechtbank! De samenwerkende organisaties stellen dat er een fout wordt gemaakt met het gebruik van de 'spookstikstof', afkomstig van het al lang geleden gestopte agrarisch bedrijf. De boerderij werd in 2012 door de provincie gekocht en was sindsdien niet meer in gebruik. Behoud de Peel en Behoud de Parel vinden dat de provincie had moeten onderzoeken of de stikstofrechten van deze ‘spookboerderij’ in hun geheel ingetrokken hadden kunnen worden. Op die manier had de provincie een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van uitstoot op gevoelige natuur. ‘Het college heeft dit echter verzuimd’, schrijven de bezwaarmakers. 

Per saldo betekent het gebruik van de stikstofrechten van deze spookboerderij feitelijk dat er geen afname is van stikstofdepositie op de Maasduinen. De stikstofdepositie neemt zelfs toe, niet alleen op de Maasduinen, maar ook op de Deurnsche Peel, de Mariapeel en op veel andere Natura 2000 gebieden in binnen- en buitenland. Volgens de samernwerkende organisaties is het tijd om te stoppen met de verkwanseling van het buitengebied in Noord-Limburg en de uitbreiding van Greenport!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel