Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdag 11 mei presenteerde het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas een concept van haar "visie" op de toekomst van de veehouderij in de gemeente (zie bijlage). In een brief aan B&W en de gemeenteraad (zie bijlage) spreekt Behoud de Parel haar teleurstelling uit over deze conceptvisie, die de uitkomst is van een heel lang traject van raadsvergaderingen en themabijeenkomsten waarbij burgers en maatschappelijke organisaties hun zegje konden doen.

De afgelopen jaren is in de gemeenteraad en daarbuiten veel gediscussieerd over met name de intensieve veehouderij (IV) en dan vooral over de negatieve gevolgen van de IV voor de volksgezondheid, de leefomgeving, het milieu en de natuur in onze gemeente. Door de gemeenteraad en B&W zijn bijeenkomsten georganiseerd en Behoud de Parel is door de gemeente uitgenodigd om in gesprekken met ambtenaren háár visie te geven op (met name) de intensieve veehouderij. De vereniging heeft deelgenomen aan de discussiebijeenkomsten, een enkele keer ook vertegenwoordigd in het panel. Maar één van de belangrijkste bijeenkomsten - de beloofde bijeenkomst over de effecten van de intensieve veehouderij op de gezondheid van mensen - is, ondanks herhaalde verzoeken om die bijeenkomst alsnog te organiseren, steeds uitgesteld en uiteindelijk nooit gerealiseerd. "Een teken aan de wand?", zo vraagt Behoud de Parel zich in haar brief af.

In het voorwoord in het voorgelegde concept "Visie veehouderij" schrijft B&W dat ze gaat voor toekomstbestendigheid, klimaatneutraliteit, versterking van de natuur, verbetering van de biodiversiteit, reductie van stikstof, het stoppen van de uitstoot van broeikasgassen. En daarbij moet de veehouder ook nog een boterham verdienen. Na het voorwoord komt echter de teleurstelling, aldus Behoud de Parel. Uiteindelijk blijkt dat de economische belangen van de grootschalige (intensieve) veehouderijen voorop blijven staan en dat alles dus gewoon bij het oude blijft. Behoud de Parel: "We gaan wederom veel uren, energie en maatschappelijk geld steken in een sector die piept en kraakt in zijn "race to the bottom". Per definitie niet duurzaam, niet diervriendelijk, slecht voor mens, klimaat en de luchtkwaliteit! Hang er een duurzaamheidslabel aan en plak er een "Gezondste regio 2025"-sticker op en alles is opgelost". Behoud de Parel constateert in haar brief dat het college verder gaat met het faciliteren van bedrijven die op termijn in hun huidige verschijningsvorm zouden moeten ophouden te bestaan, willen de doelstellingen corresponderen met het verdrag van Parijs, het klimaatakkoord, de stikstofuitspraak en recentelijk nog de uitspraak tegen Shell.

Behoud de Parel beëindigt haar brief met de opmerking dat de inwoners van Horst aan de Maas visie en beleid van de gemeente verwachten dat recht doet aan deze tijd en zien uit naar een stimulans van biologische landbouw en veehouderij. Vereniging Behoud de Parel pleit voor een visie met een centrumfunctie voor de mens en met natuurlijke processen hoog in het vaandel. "Agrarische ondernemers worden niet meer tegenover elkaar geplaatst en/of "uitgemolken" door de multinationale grootbedrijven, die feitelijk het landbouwbeleid blijven bepalen. Omwonenden, burgers en inwoners van de omliggende dorpen worden niet overrompeld door vlees- en mestfabrieken. Een vereniging als Behoud de Parel kan zich inzetten voor de toekomst met meer groen en een evenwichtige ontwikkeling en verbetering van de leefomgeving". Aldus de vereniging.

 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel