Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 27 juli 2022 heeft de Raad van State de door de provincie verleende vergunning voor de geplande mestfabriek (RMS Venlo) in Grubbenvorst na juridische actie van Behoud de Parel en omwonenden vernietigd. RMS Venlo wilde haar mestfabriek bouwen op een kavel die in bezit is van het Ontwikkelbedrijf Greenport (binnen Klaver 11). In een brief aan het Ontwikkelbedrijf (zie bijlage) roept Behoud de Parel Greenport op de kavel niet meer beschikbaar te stellen aan andere/nieuwe initaitieven voor mestverwerking.

Behoud de Parel schrijft dat de vernietiging van de vergunning voor RMS Venlo op zijn minst betekent dat een eventuele realisatie van de mestverwerkingsinstallatie op de betreffende kavel opnieuw jaren vertraging heeft opgelopen. Greenport beraadt zich op de bestemming voor die kavel. Daarbij wordt de vestiging van een andere mestverwerkingsfabriek - volgens Greenport een leverancier van "groen gas" - niet uitgesloten. Behoud de Parel is van mening dat hier geen sprake is van "groen gas" en dat er veel nadelen kleven aan zo'n chemische fabriek. Dat was immers de reden om samen met de omwonenden tegen de komst van RMS in actie te komen.
 
Het bestemmingsplan waarbinnen de bedoelde kavel ligt, laat biovergisting toe en Greenport meldde dat alle initiatieven op dat gebied bij Greenport welkom zijn. Er zouden zelfs al diverse andere gegadigden zijn die zich hebben gemeld na het bekend worden van de uitspraak van Raad van State. In een publicatie in het blad "Boerderij" van 27 september jl. werd gemeld dat een Deens bedrijf (Nature Energy) actief speurt naar locaties in Nederland voor de vestiging van meerdere nieuwe mega mestvergistingsfabrieken. Alle reden voor Behoud de Parel om Greenport te laten weten dat het beschikbaar stellen van bedoelde kavel voor een biovergister, c.q. mestverwerkingsbedrijf op groot verzet zal stuiten van de partijen (waaronder Behoud de Parel) die zich via de Raad van State teweergesteld hebben tegen de vergunning voor RMS.

De komst van een vergelijkbaar bedrijf als RMS Venlo is schadelijk voor een grote groep bezorgde burgers en ook voor de agrarische sector in een tijd dat die sector steeds meer in de knel dreigt te komen als gevolg van de stikstofcrisis. De omwonenden hebben vanaf 2012 in onzekerheid gezeten met betrekking tot de komst van RMS. En er heerst nu grote bezorgdheid dat RMS of een ander initiatief voor een biovergister/mestverwerkingsfabriek alsnog gebruik wil maken van de bedoelde kavel.
 
Behoud de Parel wijst Ontwikkelbedrijf Greenport er in haar brief op dat zij de mogelijkheid heeft om op korte termijn aan de onzekerheid en de zorgen een einde te maken. Vandaar de oproep om die maatregelen te nemen die ertoe leiden dat een met RMS vergelijkbaar initiatief niet meer mogelijk is op de kavel die eerder bestemd is voor RMS. Om die oproep kracht bij te zetten heeft de vereniging ook aan de provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas een brief geschreven, waarin de vereniging een beroep doet op deze overheden alles in het werk te stellen wat in hun vermogen ligt om de vestiging van een mestverwerkingsfabriek binnen Greenport te voorkomen.

De brief van Behoud de Parel aan Greenport, de provincie en de gemeente Horst aan de Maas eindigt met de verzuchting dat het tijd is dat Greenport en de overheid rekening gaan houden met de belangen van de burgers waar Greenport en overheden over zeggen voor op te komen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel