Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Actie helpt! Dat blijkt in Groenlo, waar burgers zich verzet hebben tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek van RMS. Een mestverwerkingsfabriek waarvan de plannen vrijwel identiek zijn aan de plannen van de mestverwerkingsfrabiek van RMS Venlo nabij Grubbenvorst. De provincie Gelderland heeft besloten dat RMS GRoenlo geen natuurvergunning krijgt. Daarmee lijkt het doek gevallen.

Het besluit van de provincie Gelderland (zie bijlage) is vooral ingegeven door het feit dat voor de grond waar RMS Groenlo wilde bouwen, inmiddels door de eigenaar het contract met RMS Groenlo is opgezegd. Dat gebeurde onder druk van het burgerverzet. Aanvankelijk heeft de provincie Gelderland wel een natuurvergunning verleend. Maar daar stak de rechter een stokje voor. Bij een tweede aanvraag voor het bedrijf heeft de provincie uiteindelijk dus toch besloten geen natuurvergunning te verstrekken.

In Limburg loopt de procedure tegen de verleende natuurvergunning voor RMS Venlo nog steeds. Behoud de Parel heeft ondertussen, mede namens de omwonenden aan de Horsterweg in Grubbenvorst, bij een vergadering van Provinciale Staten gepleit voor een ander beleid, waarbij het verlenen van een matuurvergunning aan RMS Venlo niet meer aan de orde zou zijn (lees hier het artikel over het pleidooi in de commissie van Provinciale Staten van Limburg).

De Raad van State heeft overigens de watervergunning voor RMS Venlo vernietigd (lees hier het artikel over de uitspraak van de RvS). En over de door de provincie Limburg verleende omgevingsvergunning heeft de Raad van State zich ook gebogen. Daar wachten Behoud de Parel en de omwonenden al meer dan zeven maanden op een uitspraak van de RvS. Kennelijk is het ook hier geen "appeltje-eitje" voor de RvS. Wat - mede gezien de gebeurtenissen in Gelderland - hoop biedt voor de burgers in Grubbenvorst en omgeving...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel