Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nog steeds, bijna 10 jaar na het opstarten van Behoud de Parel, staat de vereniging nog volop in de belangstelling. Deze week prijkt zij zelfs op de gemeentelijke kalender. Ook het thema waarvoor zij is opgericht komt meer en meer onder de aandacht. “Gezondheid eerst”  in relatie tot de intensieve veehouderij komt langzaam tussen de oren van politici en bestuurders!

In Den Bosch vond op 14 oktober 2016 een symposium plaats over veehouderij en menselijke gezondheid, georganiseerd door het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid. Twee vrijwilligers van Behoud de Parel uit Grubbenvorst waren aanwezig.

Naast de vrijwilligers van Behoud de Parel waren op het symposium 250 wetenschappers, vertegenwoordigers van ministeries, provincies, gemeenten, universiteiten en het RIVM, de GGD en de LTO aanwezig. En verder namen ook andere burgergroeperingen deel aan deze tweede bijeenkomst van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

Volgens de laatste inzichten blijken ammoniak en stikstofoxides verantwoordelijk voor het grootste deel van het secundaire fijnstof. Zo bleek uit een linleiidng van proferssor Heederik. Dit zogenaamde ultra-fijnstof Pm 2,5 is het meest schadelijk voor de gezondheid van de mens. De agrarische sector draagt door energieverbruik en ammoniakuitstoot uit de veehouderij en akkerbouw in grote mate bij aan het fijnstofniveau  in de wijde omgeving.

Mest uitrijden in Zeeland kan bij oostenwind COPD-patiënten in Londen treffen.  Dit geeft wel aan dat we niet per gemeente of provincie en zelfs niet landelijk het probleem moeten aanpakken, maar minstens op Europees niveau, aldus Heederik.
De WHO heeft hier een duidelijk standpunt over. Bij hen heeft gezondheid ook  hoge prioriteit.

Veel partijen denken oplossingen te vinden in nieuwe technieken, maar dat heeft de afgelopen tientallen  jaren nog niet tot voldoende resultaat geleid. Reden voor de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg, de wens uit te spreken om gewoon minder dieren te houden in Nederland, "in het belang van ons aller gezondheid"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel