Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In juni 2019 werd bekend dat de vliegbasis De Peel in Vredepeel heropend zou worden. Defensie wil Vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen om er per jaar 24 weken met vliegtuigen, waaronder de luidruchtige Joint Strike Fighter (JSF), te oefenen. Dat is volgens Defensie nodig omdat de twee andere vliegbases in Nederland, Leeuwarden en Volkel, aan het maximum van hun geluidsbelasting zitten.

Bij het bekend worden van de plannen trok de SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas meteen aan de bel en liet aan de gemeenteraad en het college van B&W haar zorgen blijken over die ontwikkeling (zie bijlage). Ook omwonenden - zo blijkt uit een artikel in De Limburger - zijn in toenemende mate tegen heropening. Dat bleek uit een onderzoek onder duizend omwonenden in een straal van twintig kilometer rond de vliegbasis.Eind 2020 had 12 procent van de omwonenden een sterk negatieve houding over heringebruikname. Uit een nieuw onderzoek, eind vorig jaar, blijkt dat percentage is gegroeid naar 51 procent. Het percentage omwonenden dat de reactivering van de vliegbasis juist toejuicht, groeide in dezelfde tijd van 6 naar 16%.

Ook dertien gemeenten rond De Peel protesteerden in een brief naar staatssecretaris Christophe van de Maat van het ministerie van Defensie tegen heringebruikname van de vliegbasis in Vredepeel. En inmiddels roert ook vereniging Behoud de Parel zich samen met zes andere natuur- en milieuorganisaties uit  Limburg, Noord Brabant en Friesland tegen de reactivering van vliegbasis De Peel in Vredepeel (lees in de bijlage het persbericht over de samenwerking).

De Natuur- en Milieufederatie Limburg, Werkgroep Behoud de Peel, Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, Stichting Natuur en Rust, Stichting Gezond Leefmilieu Venray, Milieudefensie Leeuwarden en Stichting Groene Ster Duurzaam hebben dat met elkaar afgesproken. Natuurverenigingen in Friesland stelt dat bij het verlenen van de natuurvergunning voor de Vliegbasis Leeuwarden een verkeerde rekenmethode is gebruikt voor de uitstoot van stikstof en de geluidsbelasting. Volgens de Friese natuurclubs zijn de berekeningen bovendien niet te controleren, omdat Defensie belangrijke informatie, zoals het aantal vliegbewegingen, geheim houdt.

Hetzelfde lijkt aan de orde bij Vliegveld De Peel, die ook een natuurvergunning nodig heeft als deze weer in gebruik wordt genomen. Daarom is er op initiatief van de Werkgroep Stop Vliegbasis De Peel uit Merselo een bijeenkomst met milieuorganisaties uit de drie provincies belegd. Doel: uitwisselen van informatie en het bespreken van de bezwaarschriften die tegen Vliegbasis Leeuwarden zijn ingediend. Daarmee zouden de de organisaties in Limburg en Noord Brabant hun voordeel kunnen doen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel