Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 8 september 2021 zijn door het Americaanse SP-raadslid Michael Van Rengs vragen gesteld aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad De Limburger van 25 augustus 2021 over een stalbrand in Melderslo. Het college heeft inmiddels gereageerd op de vragen van Van Rengs (zie bijlage).

In het artikel in De Limburger stond te lezen dat 650 varkens de dood hadden gevonden doordat ze gestikt waren in de stal als gevolg van een stalbrand. De oorzaak van de brand zou een probleem van het mechanische ventilatiesysteem kunnen zijn, dat niet ingeschakeld werd nadat een luchtwasser defect bleek te zijn. Van Rengs schrijft in zijn brief dat de gebeurtenis voor de varkens, agrariër en de sector erg is. Vandaar ook dat voorkomen moet worden dat zoiets nog vaker kan gebeuren. Daarom wil de SP'er dat er - indien dat noodzakelijk blijkt - zaken aangepast worden.

In De Limburger viel te lezen dat de gemeente een onderzoek is gestart naar de oorzaak van de stalbrand. De gemeenteraad is daar door B&W niet over geïnformeerd. Wat de SP betreft zou de informatie naar de raad directer en beter moeten. Het college heeft in haar reactie op de vragen van de SP aangegeven dat zij de raad verder op de hoogte zal stellen van de resultaten van nader onderzoek.

Volgens het college zijn er geen verdere voorvallen bekend waarin dit specifieke probleem heeft plaats gevonden. Op de vraag of er gelijkende voorvallen geweest zijn in onze gemeente waarin óf de luchtwassers ineens niet meer functioneerden óf er een hapering/storing was in de mechanische ventilatie, werd geantwoord dat deze vraag doorgespeeld is naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Omdat deze organisatie de bevoegdheid heeft in dit soort gevallen conclusies te trekken uit onderzoek. Handhaving op het gebied van ventilatie gebeurd niet door de gemeente. Ook dat is een bevoegdheid van de NVWA.

Volgens het college wordt er bij het verlenen van vergunningen voldoende aandacht geschonken aan de veiligheid en het voorkomen van dit soort stalbranden. B&W wil dan ook niet aan de hand van dit concrete voorval bekijken of er wellicht toch vooraf al meer gekeken kan worden naar de veiligheidsaspecten.

Door verschillende organisaties, waaronder Wakker Dier, wordt gewezen op het relatief grote aantal stalbranden die in Nederland voorkomen. Op haar website stelt Wakker Dier dat er in 2020 in totaal 123.000 dieren zijn omgekomen bij stalbranden. Hoewel er sinds 2014 iets hogere eisen gesteld worden aan nieuwe stallen, zijn volgens Wakker |Dier een fatsoenlijke blusvoorziening of rookmelder niet verplicht. En de oude stallen? Die zijn nóg onveiliger, stelt Wakker Dier. Daarom voert Wakker Dier campgane ter voorkoming van stalbranden. Lees hier een verdere toelichting van Wakker Dier op het voor komen van stalbranden.

Bijlage: 

PDF icon Vragen van de SP over de stalbrand in Melderslo

PDF icon Antwoorden B&W op vragen SP over stalbrand in Melderslo

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel