Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 15 augustus 2022 spraken diverse natuur- en milieuorganisaties met Remkes en de ministers van natuur en stikstof en van klimaat en energie. De Werkgroep Behoud de Peel was één van de aanwezige organisaties.

Op 29 mei 2019 beoordeelde de Raad van State dat Intensieve Veehouderijen alleen nog uit mochten breiden indien dat geen schade zou opleveren voor de natuur (lees hier het artikel over de uitspraak van de Raad van State). Die stikstofuitspraak werd gedaan naar aanleiidng van beroepen van Werkgroep Behoud de Peel. Daarom wilde Behoud de Peel ook meepraten over de maatregelen die minister Van de Wal heeft aangekondigd (lees in de bijlage de bijdrage van Werkgroep Behoud de Peel voor het gesprek met Remkes en de ministers).

Alle natuurorganisaties en de beide ministers waren het er over eens dat de situatie voor natuur en milieu zo ernstig is dat afzwakking van de doelen niet wenselijk zijn en dat er ook geen uitstel moet komen in het afgesproken tijdspad om tot die doelen te komen. Grote eensgezindheid was er ook over de soort maatregelen. Het zal een integrale aanpak moeten worden. Niet alleen gericht op stikstof, maar ook op CO2 en methaan (klimaat), droogte, bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit.

De  minsters beseffen dat er een heel ander soort landbouw dient te komen. Samengevat: natuurinclusief, met meer biodiversiteit. Heel belangrijk daarbij: er zal afgestapt moeten worden van het systeem van import van grondstoffen voor veevoer vanuit diverse werelddelen, waardoor we hier met het enorme mestoverschot en bijkomende problemen blijven zitten! Eensgezind vonden alle aanwezigen ook dat de overheid deze transitie goed zal dienen te faciliteren en er voor zal moeten zorgen dat er een verdienmodel bij komt. Er dient voor de agrariërs zekerheid te komen voor de lange termijn.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel