Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Volop aandacht voor fijnstofmeetproject Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

De uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof en endotoxinen heeft negatief effect op de gezondheid van burgers en dan met name bij omwonenden van intensieve veehouderijen. De uitstoot van ammoniak heeft invloed op de landschappelijke omgeving en de natuur. Door de luchtkwaliteit te meten ontstaat er meer zicht op de feitelijke situatie en kan gekeken welke maatregelen waar genomen moeten worden om die negatieve effecten weg te nemen of te voorkomen.

EU-subsidie aan agrarische bedrijven in Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

"Landbouw" is een van de grootste posten op de begroting van de EU. We spreken dan al vlug over miljoenen euro's, die vanuit de EU hun weg vinden naar de agrarische sector. Wat er precies gesubsidieerd wordt en aan wie is niet breed bekend. Reden voor de Stichting Groen Kempenland om nader onderzoek te doen naar de geldstromen.

Regering bestudeert mogelijkheden om verspreiding zoönosen in toekomst te voorkomen

Projecten & onderwerpen: 

De rergering gaat in samenwerking met deskundigen, verenigd in een expertgroep, bekijken hoe het ontstaan van zoönosen (infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen) in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Dat meldt Stal & Akker in haar nieuwsbrief van 5 januari 2021.

Druk van onderop blijft in 2021 hard nodig!

Projecten & onderwerpen: 

Aan het begin van dit nieuwe jaar 2021 is het duidelijk dat een stem vanuit de bevolking hard nodig blijft. Helaas, zullen velen van u denken.

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!

Projecten & onderwerpen: 

Wat is het toch een tumultueus en raar jaar dat 2020. Nog nooit kwamen er zulke contrasten voor in één jaar. 2020 beloofde een geweldig jaar te worden met goede vooruitzichten, betere welvaart en een rechtvaardigere verdeling over de wereld. De armoede zou beter bestreden gaan worden en de gevolgen van klimaatverandering zouden worden aangepakt.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel