Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Burgerinitiatief tegen overlast pluimveehouderijen in Venray

Omwonenden en verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Heesakker in Oirlo willen een burgerinitiatief opstarten. Om zo de overlast van pluimveehouderijen op de politieke agenda te zetten. Het gaat over stankoverlast en gezondheidsrisico’s van het pluimveebedrijf aan Roffert 21 in Castenray en de komst van nieuwe bedrijven.

Behoud de Parel maakt bezwaar tegen verdubbeling kalvermesterij in LOG Witveldweg

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft op 5 januari 2011 een zienswijze (zie bijlage) ingediend tegen het verlenen van een zogenaamde omgevingsvergunning voor de plannen van kalvermesterij Klopman om de omvang van diens bedrijf in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg te verdubbelen. Het bedrijf van Klopman wordt uitgebreid van 1200 naar 2400 kalveren. Daarmee komt er een tweede megastal bij, naast het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

Veertigtal bezwaren tegen eerste gigastal (Grubbenvorst)

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, Wakker Dier en een veertigtal omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de geplande vergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), dat zich wil vestigen in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas). Het NGB is de eerste ‘gigastal’ in Nederland als de plannen door zouden gaan.

Actiebord Behoud de Parel langs A73: Horst aan de Maas dreigt met dwangsom.

Projecten & onderwerpen: 

Bureau Handhaving heeft - mede namens de gemeente Horst aan de Maas - Behoud de Parel opnieuw gevorderd haar actiebord aan de A73 te verwijderen (zie bijlage). Behoud de Parel wenst geen gevolg te geven aan die vordering en heeft daarom een protestschrift ingediend (zie bijlage).

De beste wensen voor 2012

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van de vereniging Behoud de Parel wenst u en de uwen voor het nieuwe jaar het beste toe. Dat 2012 u moge brengen wat u ervan verwacht. En samen met u hopen we daar een klein stukje aan bij te dragen...

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel