Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Meetstation Hoogheide sterft stille dood...

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 februari 2022 staat een raadsinformatiebrief geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. In de brief laat het college van B&W weten dat het meetstation Hoogheide - waar de aanwezigheid van fijnstof in de lucht nabij Landbouwontwikkelingsgebied Witweldweg gemeten wordt - gesloten wordt. Daarmee sterft het meetstation een stille dood. Een goed moment om terug te kijken op het functioneren van het meetstation door de jaren heen.

Gemeentebestuur Horst aan de Maas lijkt te kiezen voor natuurlijke ontwikkeling Maasoever Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

De wens van "Genieten aan de Maas" - een natuurlijke ontwikkeling van de Maasoever bij Grubbenvorst - lijkt door het gemeentebestuur van Horst aan de Maas omarmd te worden. Behoud de Parel - die zich eerder ook uitgesproken heeft vóór een natuurlijke ontwikkeling - is daar blij mee (lees hier het artikel over de visie van Behoud de Parel op de ontwikkeling van de Maasoever).

Vragen rondom plannen voor ontwikkeling van de weerden in Grubbenvorst en Lottum

Projecten & onderwerpen: 

Op 31 oktober 2021 publiceerde NRC een artikel naar aanleiding van onderzoek van de Enquêtecommissie Limburg naar grondtransacties in Grubbenvorst en Lottum. De Enquêtecomissie Limburg is door Provinciale Staten van Limburg in het leven geroepen naar aanleiding van mogelijke belangenverstrengelingen van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans (CDA), die tot 2018 commissaris was bij Terraq, die samen met Teunesen Zand & Grind het bedrijf DCM heeft opgericht (lees hier meer achtegronden bij deze bedrijven).

Houwen, Mertens en Hiddema: "Het roer moet om in Horst aan de Maas"

Projecten & onderwerpen: 

Veel inwoners van de gemeente Horst aan de Maas hebben moeite met de negatieve gevolgen van het gemeentelijk beleid van de huidige coalitie (CDA, Essentie, D66/GroenLinks en PvdA). Dat concluderen Frans Houwen, Lambert Mertens en Tjeerd Hiddema uit Kronenberg. Reden om een "pamflet" met als titel "Het roer moet om" te schrijven waarmee ze de inwoners van Horst aan de Maas willen confronteren met dat beleid van het College van B&W en de gemeenteraad.

VRAGENLIJST ARBEIDSMIGRANTEN HORST AAN DE MAAS

Projecten & onderwerpen: 

Al sinds jaren komen er arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas om hier te werken. Vroeger vooral uit Polen, tegenwoordig ook veel uit Roemenië en Bulgarije. Onderzoek van de provincie Limburg leert dat de komende jaren het aantal arbeidsmigranten dat naar Horst aan de Maas komt, zal groeien naar zo’n kwart (25%) van de bevolking in de gemeente.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel