Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel staat zondag 26 juni op "Greune Mert" in Mérthal

Projecten & onderwerpen: 

markt stand Behoud d ParelZondag 26 juni 2022 organiseerde de gemeente Horst aan de Maas de "Greune Mert" in en rondom de Mérthal in Horst. Tussen elf en vijf uur kon iedereen zich laten informeren over energiebesparing, duurzaam vervoer, isolatie, zonnepanelen, waterpompen, klimaatadaptie, regenwateropvang, groene tuinen, duurzame voeding en subsidies.

Stikstof: feiten versus propaganda van agro-trollen

Projecten & onderwerpen: 

Steeds meer politici en vertegenwoordigers van de vee-industrie profileren zich als stikstofontkenner of als lid van de twijfelbrigade – een begrip dat inmiddels als geuzennaam is geadopteerd door de Boer Burger Beweging. Boeren en aan de boerenstand gelieerde onderzoekers, die ingrijpen door de overheid proberen af te wenden, verspreiden een golf aan desinformatie. Deze desinformatie komt erop neer dat de stikstofcrisis niet veel meer is dan een hoax.

Boek verschenen over de landbouwtransitie op Schiermonnikoog

Projecten & onderwerpen: 

Terwijl de stikstofcrisis Nederland in de greep houdt en de melkveehouderij onder het vergrootglas ligt, zetten de boeren van Schiermonnikoog een rigoureuze stap. Ze geven een derde van hun melkkoeien op om de stikstofdepositie op de omringende natuur te beperken. Jan Willem Erisman & Koen van Wijk schreven een boek over deze landbouwtransitie. Het boek, dat kwam tot stand kwam met steun van Het Louis Bolk Instituut, is donderdag 9 juni 2022 verschenen.

Behoud de Parel in Provinciale Staten van Limburg over plannen voor mestfabriek RMS in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Op 20 mei 2022 reisden zeven leden van Behoud de Parel af naar het Provinciehuis in Maastricht om in te spreken  bij de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Daar stond op de agenda hoe om te gaan met de mestoverschotten en de manier waarop die mestoverschotten verwerkt wordt.

De Groene: "Hoe krijgen we de methaanuitstoot omlaag? Het mes in de melkkoe!"

Projecten & onderwerpen: 

De Nederlandse veehouderij heeft een bom onder het klimaat gelegd. Koeien en varkens stoten methaan uit dat 30 keer krachtiger is dan CO2 en dus ook dertig keer zo gevaarlijk voor het klimaat. Door het aantal dieren afgelopen jaren niet te verminderen, liggen we nu op koers om in 2030 ruim over ons klimaatdoel heen te schieten. Terwijl andere sectoren hun best doen om hun methaanuitstoot te reduceren, doet de veesector alleen aan windowdressing.
De veestapel moet nu rap en desnoods gedwongen met de helft worden ingekrompen. Andere oplossingen helpen niet meer.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel