Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Ruim 200.000 mensen wonen in intensief agrarisch gebied

Projecten & onderwerpen: 

Minstens 204.473 Nederlanders wonen binnen 1 kilometer van vijftien of meer veehouderijen. Vooral in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant wonen veel mensen in gebieden waar intensieve veehouderij wordt bedreven.
 

SP Horst aan de Maas: bij vestiging Intensieve veehouderij eerst overleg met omwonenden

Projecten & onderwerpen: 

De gemeente Horst aan de Maas is bezig om mogelijk nieuw beleid te ontwikkelen met betrekking tot de Intensieve Veehouderij en mestverwerking. Woensdag 5 oktober vond een informatieavond plaats, georganiseerd door de Commissie "Ruimte" van de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees hier het verslag van deze informatieavond). Naar aanleiding van deze informatieavond heeft de SP-fractie in de gemeenteraad haar uitgangspunten voor beleid geformuleerd.

Raad van State gevraagd besluit rechtbank Roermond inzake NGB te schorsen

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft hoger beroep in gesteld bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter in Roermond, die de vergunning van Kuijpers Kip (onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf) met wat aanpassingen goedkeurde (zie hier het artikel over de uitspraak van de rechter). Tevens is verzocht om schorsing van het besluit van de rechter.

Informatieavond gezondheidseffecten Intensieve Veehouderij Horst aan de Maas: nog veel vragen te beantwoorden

Projecten & onderwerpen: 

Aanvankelijk was er een themabijeenkomst over de gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij (IV) op omwonenden aangekondigd. Naar aanleiding van het publiceren van een rapport van het RIVM over dat onderwerp. Het bleek uiteindelijk “slechts” een informatiebijeenkomst te zijn. En de informatie werd verstrekt door een medewerker van Alterra (Wageningen Universiteit), medewerkers van de GGD Limburg Noord en een boer. De belangenorganisaties van omwonenden die te maken hebben met de overlast van de IV stonden vreemd genoeg niet op de lijst van sprekers. Daarom nodigden zij zichzelf uit.

Brede maatschappelijke steun voor rijksnormen bescherming gezondheid

Projecten & onderwerpen: 

Natuur- en milieuorganisaties en burgergroeperingen willen dat de rijksoverheid de gezondheid van burgers beter beschermt. Ze pleiten voor een basisbeschermingsniveau waarvan gemeenten niet kunnen afwijken. Dit stellen ze in een reactie op de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur, behorende bij de nieuwe Omgevingswet.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel