Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

20 mei: commissievergadering Provinciale Staten over natuurvergunning RMS

Projecten & onderwerpen: 

 Op vrijdag 20 mei staat er op de agenda van de Commissie Ruimte, landbouw en natuur (RLN) van Provinciale Staten van Limburg een debat gepland over het verlenen van een natuurvergunning voor RMS, de mestverwerkingsfabriek die gepland staat aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Dat gebeurt naar aanleiding van vragen van de SP aan het college van GS (lees hier het artikel daarover). Het is de bedoeling dat Paul Geurts als vertegenwoordiger van Behoud de Parel tijdens dat debat gaat inspreken.

Uitzending Zembla over stank op het platteland

Projecten & onderwerpen: 

Opstaan en naar bed gaan met ernstige stankoverlast. Het platteland is - zo meldt het televisieprogramma Zembla op haar site - een agrarisch industrieterrein geworden, waar de slechte luchtkwaliteit voor gezondheidsrisico's zorgt. De overheid hoort haar burgers te beschermen tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en ammoniak. Maar hoe serieus maken gemeenten, provincies en ministeries hier werk van? En wat kan of moet de boer er eigenlijk aan doen?

Actualisatie watervergunningen voor mestvergistingsinstallaties noodzakelijk

Projecten & onderwerpen: 

Leefbaar Buitengebied Gelderland heeft de uitspraak van de Raad van State over de door Behoud de Parel en omwonenden ingediende bezwaren tegen de door Waterschap Limburg verleende watervergunning aan RMS (lees hier het artikel over die uitspraak) gebruikt om bij het Waterschap Rijn en IJssel te bepleiten dat  eerdere watervergunningen aan mestvergistingsinstallaties worden ge actualiseerd.

Raad van State tikt rechter inzake watervergunning RMS op de vingers: watervergunning vernietigd!

Projecten & onderwerpen: 

De Raad van State (RvS) heeft Behoud de Parel en de omwonenden gelijk gegegeven: de door het Waterschap Limburg aan RMS verleende en door de Limburgse rechter met een aanvullend voorschrift goedgekeurde watervergunning voor de realisatie van de grootste mestfabriek van Nederland wordt alsnog vernietigd. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 13 april 2022. RMS wil in de mestfabriek 600.000 ton mest verwerken op jaarbasis.

Nog veel te doen om luchtkwaliteit te verbeteren

Projecten & onderwerpen: 

Al in augustus 2020 publiceerde de Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) een rapport over de luchtkwaliteit in Limburg (zie bijlage). Hoewel het er op lijkt dat de kwaliteit van de lucht in Limburg verbeterd, is er nog veel te doen. Dat geldt overigens niet alleen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de rapportage van de RUD-ZL. In dit artikel een paar opmerkelijke constateringen en enkele kritische kanttekeningen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel