Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

05-03-2009 - In het Verlengd Algemeen Overleg over de Nota Ruimte zijn zes moties ingediend over de ruimtelijke planning van bedrijventerreinen en de bescherming van nationale landschappen. De vijf moties van GroenLinks en SP plaatsen kritische kanttekeningen bij de vestiging of uitbreiding van bedrijventerreinen en pleiten voor gerichte beschermingsmaatregelen voor het landschap. De motie-Wiegman van ChristenUnie, PvdA en GroenLinks vraagt het kabinet om voor de afspraken met provincies en gemeenten over de behoefteraming voor nieuwe bedrijventerreinen het Transatlantic Market scenario als randvoorwaarde te hanteren en richtlijnen mee te geven voor het winnen van ruimte via herstructurering en intensiever ruimtegebruik.

De voorbereidingen van deze afspraken zijn in volle gang. Daarbij willen de provincies meer kunnen uitgaan van de kwaliteit van bedrijventerreinen, afgestemd in regionaal verband, dan van een eenzijdige kwantitatieve, centraal bepaalde benadering. De stemming over de moties is dinsdag 10 maart.

(Bron: Interprovinciaal Overleg - IPO)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel