Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op initiatief van de Gedeputeerde Staten van onze provincie wordt Greenport ontwikkeld. Dit initiatief omvat 5.300 hectare in de gemeenten Venlo, Maasbree, Sevenum en Horst aan de Maas. De plannen voor autowegen, handelsterreinen, industrieterreinen, golfbaan, megastallen, glastuinbouwgebieden en ook de Floriade maken hier deel van uit.

Dit alles moet zodanig worden uitgevoerd dat afval van één bedrijf grondstof is voor een ander. De kreet “Cradle to cradle” is hiertoe gelanceerd om deze plannen te realiseren: een smakelijke saus om grootschalige initiatieven met grote consequenties te verzachten.

Om met een schone lei te beginnen wordt terrein opgekocht of onteigend van mensen die soms al generaties lang hun brood verdienen op de zandgronden in het betreffende gebied. Een laan met honderd jaar oude eiken moet in een kale vlakte veranderen, om meer asfalt te leggen en zo meer verkeer te kunnen verwerken.
Honderdduizenden euro’s moeten uitgegeven worden om de toegang tot de Greenport Venlo te verfraaien.

In dit kader rijst de vraag welke toegangsweg de naam Greenport Lane meer eer aandoet dan de huidige Horsterweg? Laat de verkeersdeskundigen hun werk nog eens nakijken en de huidige Horsterweg opnemen in hun plannen. Is het resultaat dat het te druk wordt rond Zaarderheiken, zoek dan andere oplossingen om minder verkeer rond dat knooppunt te krijgen.

De Floriade is een tijdelijk evenement en daarom mogen gebouwen een tijdelijk karakter hebben, dit geldt ook voor het vervoer van en naar dit evenement.
Tijdelijke parkeerplaatsen inrichten bij afritten en op industrieterreinen in b.v. Venray, Roermond, Herongen en Venlo-West. Met bussen kunnen bezoekers die onderweg al zijn geïnformeerd bij de entree van de Floriade worden afgezet.

Het gevolg is: minder asfalt, minder weerstand van de bevolking, minder fijnstof, minder bomenkap en méér cradle to cradle!

Behoud de Parel