Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Cramer wil verouderde bedrijventerreinen versneld opknappen. Dat zei de minister vandaag op de Provada (de vastgoedvakbeurs) in de Rai in Amsterdam. Het gaat om in totaal 6500 hectare terreinen die tot 2013 worden aangepakt. Het Rijk trekt hier 400 miljoen euro voor uit.

Verzakelijking
Cramer pleitte voor verzakelijking van het bedrijventerreinenbeleid.'Ik vind het belangrijk dat er een grotere rol komt voor professionele vastgoedpartijen op de bedrijventerreinenmarkt. In de deze markt is veel kennis en expertise aanwezig over gebiedsontwikkeling, vastgoed en het beheer van gebieden en gebouwen. Deze kennis moeten we optimaal gebruiken en inzetten.'

De bewindsvrouw constateert dat bij de ontwikkeling van woningen, winkels en kantoren de vastgoedmarkt wel goed is vertegenwoordigd, maar bij de bedrijventerreinenmarkt niet. Daar is het vooral een activiteit van de lokale overheid en de eindgebruikers van bedrijfsvastgoed.

Meer groen rondom de steden
Ook is er meer aandacht voor groen en recreatie rondom de grote steden nodig, zie Cramer. Het gaat om optimale benutting van ruimte in de steden en meer groen in en rondom de stad. Een betere benutting van de stedelijke ruimte, meer aantrekkelijke woningen en woonmilieus, meer mogelijkheden voor openbaar vervoer ten gunste van de regionale bereikbaarheid, het versterken van de leefkwaliteit rondom de steden. Dat zijn de intenties van de minister. Voor de leefkwaliteit rondom de steden willen we flinke lappen groen rondom de stad behouden of aanleggen waar de stedeling op de fiets naartoe kan om even de drukte van de stad te ontvluchten', aldus de minister.

(Bron: Ministerie van VROM, 18-06-2009)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel