Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Henry Meijdam (Huizen, 24 juli 1961) is een Nederlandse politicus.

Henry Meijdam is zijn politieke carrière begonnen in de gemeente Huizen als gemeenteraadslid. Later werd hij fractievoorzitter en in de periode 1991-1998 was hij wethouder en locoburgemeester.

Van 1995 tot 1998 was Meijdam lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten in Noord-Holland. Vanaf 1998 was hij gedeputeerde in deze provincie voor ruimtelijke ordening en milieu, en als zodanig belast met de regelgeving rond Schiphol.

Tussentijds heeft Henry Meijdam ook nog een gooi gedaan naar het partijvoorzitterschap van de VVD, echter heeft hij niet gewonnen van de andere kandidaten. Hij heeft het moeten afleggen tegen Jan van Zanen. Die laatste won met ruim 500 stemmen verschil, een ruime marge omdat van de 46.000 VVD-leden slechts ongeveer 6500 ook een stem uitbrachten.

In januari 2005 werd hij burgemeester van Zaanstad. Hij kreeg in deze periode een relatie met de gemeentesecretaris Maria Overmars. Omdat enkele wethouders en gemeenteraadsleden meenden dat deze relatie onverenigbaar was met het gemeentebelang, trad eerst Overmars af en daarna ook Meijdam. Als burgemeester is hij opgevolgd door Jan Mans.

Sinds oktober 2005 is Meijdam interim-directeur van het opleidingsbedrijf Espeq in Heerhugowaard. Tevens is hij voorzitter van de VROM-raad, de adviesraad die de regering en het parlement adviseert over de hoofdlijnen van beleid aangaande de duurzame kwaliteit van de leefomgeving en over andere onderdelen van het rijksbeleid, die relevant zijn voor de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

Op 18 mei 2006 traden Henry Meijdam en Maria Overmars in het huwelijk te Naarden.
(bron: Wikipedia)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel