Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel kijkt terug op drie jaar meten van luchtkwaliteit: Wat nu?

Projecten & onderwerpen: 

In 2017 nam vereniging Behoud de Parel deel aan een project van het RIVM om fijn stof te meten. Die deelname was de start voor het ontwikkelen van een eigen fijnstofmeter. Het project - MySense - waar de ontwikkeling van de fijnstofmeter in ondergebracht werd, breidde zich gedurende de jaren verder uit. Samen met het RIVM en andere initiatieven in den lande werd drie jaar geleden gestart met het opbouwen van meetnetwerken. Onder andere in St. Anthonis, Venray en Horst aan de Maas.

Nu het project voor luchtkwaliteitsmeetnetwerk in St Anthonis, Venray en Horst aan de Maas zo’n drie jaar loopt is het tijd om terug én vooral vooruit te kijken. “Wat nu?” is dan ook de titel van de notitie van Behoud de Parel. De notitie biedt veel informatie over het project en wat er mee gedaan kan worden en tegelijkertijd biedt het andere initiatiefnemers de mogelijkheid gebruik te maken van de ervaringen die Behoud de Parel heeft opgedaan met het MySense-project.

In het voorwoord wijst Behoud de Parel  op het belang verder te kijken dan alleen de opzet van een meetnetwerk. Kijk vanaf het begin naar wat je wilt en wat je doet met de verzamelde gegevens (bijvoorbeeld de resultaten voorleggen aan de politiek). En – minstens zo belangrijk – toezien of er daadwerkelijk ook iets gedaan wordt met de gegevens ter verbetering van de luchtkwaliteit bijvoorbeeld in het kader van het ondertekende Schone Lucht Akkoord. Want daar draait alles om!

Wat is CROWDFUNDING?

Projecten & onderwerpen: 

Crowdfunding is fondswerving via internet waarbij sympathisanten door middel van een kleine bijdrage een bepaald initiatief helpen realiseren.

Hoe werkt het?
U koopt nu vóór 25 september 2012 voor € 10 een lot. De € 10 gebruiken wij om het project (Talkshow Varkens & Soja) te financieren. Met het lot dingt u mee naar een prijs: een toeganskaartje voor de Floriade en de Talkshow "Varkens & Soja". U sponsort daarmee dus het project 'Varkens& Soja' en u kunt als prijs - gratis - de Floriade bezoeken. Bijvoorbeeld voorafgaande aan de Talkshow op maandag 1 oktober.

Kippenbedrijf Groesbeek vangt voor vierde keer bot bij Raad van State

Projecten & onderwerpen: 

De milieuvergunning voor het kippenbedrijf Van Deurzen in Groesbeek blijkt voor een 4e keer ondeugdelijk. De Raad van State heeft de vergunning - die de gemeente Groesbeek had verleend - geschorst. Stichting Wakker Dier en de Vereniging Milieuwerkgroep Groesbeek hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening.

Van Deurzen probeerde vlak voordat per 2003 een legbatterij oprichtingsverbod inging, nog even de grootste legbatterijstal van Nederland neer te zetten vlak naast een vakantievillapark. De gemeente Groesbeek verleende daar medewerking aan.

Amazone

Projecten & onderwerpen: 

Braziliaanse boeren die land pachten van de overheid leveren een grote bijdrage aan de ontbossing in de deelstaat Rondonia in het Amazonegebied. Dat concludeert promovendus Luciana de Souza Soler van Wageningen Universiteit. Sinds de jaren ‘70 krijgen kleine boeren land toegewezen door het Instituut voor Kolonisering en landhervormingen (INCRA). In de periode van 2000 tot 2008 steeg de ontbossing tussen de 62 en 78 procent. Zij vormen de drijvende kracht achter ontbossing in de Amazone.

Henry Meijdam

Projecten & onderwerpen: 

Henry Meijdam (Huizen, 24 juli 1961) is een Nederlandse politicus.

Henry Meijdam is zijn politieke carrière begonnen in de gemeente Huizen als gemeenteraadslid. Later werd hij fractievoorzitter en in de periode 1991-1998 was hij wethouder en locoburgemeester.

Van 1995 tot 1998 was Meijdam lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten in Noord-Holland. Vanaf 1998 was hij gedeputeerde in deze provincie voor ruimtelijke ordening en milieu, en als zodanig belast met de regelgeving rond Schiphol.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Achtergrond