Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De werkelijkheid achter de dagelijkse gang van zaken in de veevoederindustrie is voor velen in Nederland vaak een 'ver-van-mijn-bedshow'. Dat, terwijl de directe betrokkenheid bij en invloed op deze werkelijkheid vaak veel groter is dan men denkt. In een regio als Noord-Limburg bijvoorbeeld wonen zeer vele 'actoren' bij elkaar, die (bewust of onbewust) allen in zeer grote mate bijdragen aan de schending van mensenrechten (lees: het vermoorden van boeren- en indianenleiders) en de vernietiging van het regenwoud in Mato Grosso. Mato Grosso in Brazilië is dé plek waar de meeste soja wordt verbouwd, op reusachtige plantages, ten koste van kleine boeren, inheemse volkeren en miljoenen hectare aan tropisch regenwoud. Nederland is Europa ‘s grootste importeur van soja en de intensieve veehouderij is de grootste afnemer van deze soja.

Voor Wiek Lenssen, filmmaker, is dat reden om samen met een aantal organisaties het initiatief te nemen om deze Noord-Limburgse ‘actoren’ in de soja-problematiek direct te confronteren met de slachtoffers van de soja uit Mato Grosso zelf: zowel de vleesproducenten, hun financiers (banken , boeren uit de intensieve veehouderij en burgers/ consumenten, woonachtig in de regio die het hart vormt van de intensieve veehouderij in Nederland.

Bij het initiatief staat de gedachte voorop dat we die verre wereld, die zo ver van ons bed is, naar Noord-Limburg willen halen voor een directe confrontatie. Want meestal verdwijnt het ver van mijn bedgevoel wanneer men direct tegenover de andere mens komt te staan . Dit initiatief wil daarom vertegenwoordigers uit Mato Grosso over laten komen naar 'de andere kant', en hier hun wereld zoveel mogelijk oproepen d.m.v. hun persoonlijke getuigenissen, discussie en beelden uit het land van herkomst. De Floriade 2012 biedt een uitgelezen kans om dit zeer opvallend voor het voetlicht te brengen.

De organisaties die samen met Wiek Lenssen de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van de “Talkshow: “Varkens en Soja” zijn de Werkgroep Land- en |Tuinbouw Noord-Limburg, Vereniging Behoud de Parel en de SP Horst aan de Maas.

Achtergrond
In de regio Noord-Limburg richt de Floriade in 2012 de spots voluit op de agro-industrie. Van oudsher is in deze regio de intensieve veehouderij zwaar vertegenwoordigd. Wat opvalt is dat de Floriade één groot promotie-evenement is voor het overheersend grootschalige Nederlandse agro-businessmodel. Niet voor niets is de Rabobank de 'hoofdsponsor' van beide. Momenteel wordt de discussie over de toekomst van deze vorm van landbouw (discussie megastallen)in de regio Noord-Limburg echter stevig gevoerd. Deze discussie concentreert zich vooral op milieu- en gezondheidsaspecten, maar een thema wat in deze discussie daarbij nog veel te weinig aan de orde komt is de verhouding tussen de intensieve veehouderij hier en de gevolgen die dit heeft voor regio's in de Derde Wereld, zoals Mato Grosso in Brazilië. Dit willen we nadrukkelijk in de Noord-Limburgse discussie inbrengen. De betrokken partijen willen daartoe op de Floriade een talkshow organiseren waarin de sojateelt centraal staat. Voor deze talkshow willen de betrokken partijen naast Nederlandse sprekers ook enkele vertegenwoordigers uit de regio Mato Grosso uitnodigen. Hun achtergrond wordt in de talkshow in filmbeelden vertoond. Deze filmbeelden leiden iedere keer een ander aspect van de discussie in. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de moorden op protesterende boeren- en indianenleiders in Mato Grosso, die zich daar met grote frequentie voordoen.
De bedoeling is dat deze talkshow en de beelden in de Limburgse regio uitgezonden worden door lokale en regionale tv-zenders, waarbij ook aanvullende discussie op lokaal niveau mogelijk is.

De Floriade biedt een uitstekend momentum om deze problematiek onder de aandacht te brengen van juist de direct betrokkenen bij de intensieve veehouderij: boeren/ vleesproducenten, financiers en inwoners van deze regio. De betrokkenen hopen dat dit initiatief de publieke opinie kan beïnvloeden om stelling te nemen voor humanere en milieuvriendelijkere uitgangspunten inzake de veevoederindustrie en dat door dit initiatief ook de druk op de lokale besluitvorming ( zowel in de politiek en bij landbouworganisaties, alsook bij de financiers) wordt gevoeld om ook de problematiek m.b.t. de Derde Wereld in overweging te nemen.

Door deze discussie direct te koppelen aan de Floriade 2012 en aan de regio Noord-Limburg wordt de aandacht omgebogen van overwegend economische en innovatieve thema's van de Floriade naar de donkere zijde van de huidige ontwikkelingen in de landbouw. Juist de koppeling van deze regio, waarin het zwaartepunt van de varkensproductie in Nederland ligt, met de regio waarin het zwaartepunt van de sojaproductie in Brazilië ligt (met vertegenwoordigers van degenen die die problematiek direct aangaat) maakt het volgens de betrokkenen waarschijnlijk dat dit initiatief een grote impact zal hebben en zich zal mogen verheugen op veel regionale (en wellicht ook nationale) aandacht.

Crowdfunding
Momenteel is vereniging Behoud de Parel samen met andere organisaties bezig de Talkshow te organiseren op de Floriade. Om die talkshow te kunnen organiseren hebben we geld nodig en daartoe is een zogenaamde Crowdfunding opgezet. Heeft u interesse of wilt u meer weten, klik dan: hier.

Behoud de Parel