Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Crowdfunding is fondswerving via internet waarbij sympathisanten door middel van een kleine bijdrage een bepaald initiatief helpen realiseren.

Hoe werkt het?
U koopt nu vóór 25 september 2012 voor € 10 een lot. De € 10 gebruiken wij om het project (Talkshow Varkens & Soja) te financieren. Met het lot dingt u mee naar een prijs: een toeganskaartje voor de Floriade en de Talkshow "Varkens & Soja". U sponsort daarmee dus het project 'Varkens& Soja' en u kunt als prijs - gratis - de Floriade bezoeken. Bijvoorbeeld voorafgaande aan de Talkshow op maandag 1 oktober.

Het kaartje dat u wint geeft u dus toegang tot de Floriade, inclusief kabelbaan. En toegang tot de Talkshow! In totaal worden er 20 toegangskaartjes verloot. Met 400 verkochte loten hebben wij de kosten van deze Crowdfunding er uit en elk volgend lootje levert ons geld op, waarmee we het project kunnen financieren.

Let op: u hoeft nu nog niets over te maken. De crowdfunding dient eerst te resulteren in voldoende deelnemers. U klikt op de button en een email verschijnt met ons adres. Wilt u meer lootjes kopen - om meer kans te maken of om meer te sponsoren - dan moet u voor elk lootje dat u koopt, op de button klikken. Typ bij 'onderwerp': 'Ik koop een lot' en verzend de mail met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Uw bevestiging met uw emailadres komt zo in ons bestand terecht. Vanaf dat moment telt uw sponsoring mee in de totale telling. U ontvangt tijdig een bericht of het streefbudget tot stand is gekomen. Per email ontvangt u in dat geval een lootje met een factuur voor € 10 van ons retour. Het staat u natuurlijk vrij een hoger bedrag over te maken of meer lootjes te kopen. Na betaling doet u mee aan de loting.

Hoe gaat het dan verder?
Vanaf 14 september 2012 worden de winnaars bekend gemaakt. Deze ontvangen per post hun entreekaartje. Naast de verlote kaartjes zijn er daarnaast nog 150 zitplaatsen beschikbaar, waarvan 50 voor genodigden. De 100 overblijvende zitplaatsen gaan naar de 100 deelnemers aan deze "crowdfunding" die zich als eersten gemeld hebben. De mensen van deze groep van 100 deelnemers krijgen daarover een mailtje. Kunnen of willen ze niet naar de Talkshow komen, dan worden zij verzocht dat per ommegaande door te geven (per mail), zodat de volgende deelnemer in de gelegenheid gesteld wordt de Talkshow bij te wonen. Bent u één van de gelukkigen die aanwezig kan zijn bij de Talkshow en wilt u (vooraf) ook nog de Floriade (inclusief kabelbaan) bezoeken, dan dient u € 30 extra te betalen.

<< terug naar vorige pagina

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel