Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De fractie van de Partij voor de Dieren in Gelderland dient woensdag tijdens een vergadering van de Commissie Landelijk Gebied en Water (LGW) een initiatiefvoorstel in om de bouw van diervriendelijker varkensstallen te stimuleren via een subsidieregeling.

De partij wil bij verplaatsing in het kader van de reconstructie subsidies geven aan bedrijven die bouwen volgens de principes van de welzijnsvriendelijke Comfort Class-stal of systemen die nog hoger geclassificeerd staan op het gebied van welzijn. Ook vindt de PvdD dat de provincie zich in moet zetten om te komen tot een marktsegment van diervriendelijk regionaal geproduceerd vlees.

De Comfort Class is een stalsysteem dat wordt beproefd op Praktijkcentrum Raalte. De stal is gebouwd door LTO en de Dierenbescherming met de behoeften van het dier als uitgangspunt. Principes uit de Comfort Class-stal worden hier en daar toegepast in de praktijk.

In een officiële reactie op het voorstel stelt LTO Noord niets te zien in een eventuele verplichting om minimaal volgens de Comfort Class normen te bouwen. "Een verplichte toepassing van bovenwettelijke maatregelen vinden wij ongewenst", aldus de verklaring. De organisatie waarschuwt er voor dat in veel gevallen vergunningsprocedures overgedaan zouden moeten worden, in een situatie waarbij er al veel tijdsdruk is.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 8-4-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel