Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Schouten wil varkensstapel met miljoen dieren inkrimpen

Projecten & onderwerpen: 

Het lijkt er op dat de grote wens van vereniging Behoud de Parel en vele andere organisaties die zich inzetten tegen de groei van de Intensieve Veehouderij en de daarmee gepaard gaande overlast voor de leefomgeving van burgers: de regering overweegt de varkensstapel in te krimpen. Dat blijkt uit een artikel in Nieuwe Oogst (2 juni 2018), het huisorgaan van de LTO/LLTB.

Samen meten aan luchtkwaliteit

logo apeldoorn in dataMySense: Samen Meten aan Luchtkwaliteit, het Internet of Sense

MySense luchtkwaliteits meetnetwerkMySense Horst aan de Maas meet luchtkwaliteit in Horst aan de Maas. De meetkis werken via internet (WiFi, GPRS/3G mobiel netwerk of LoRa Internet der dingen) en zijn uitgerust met verschillende fijnstof-sensoren, gas-sensoren en meteo-sensoren. De meetwaarden worden doorgegeven behalve aan de Behoud de Parel website, ook aan bijv. RIVM dataportaal en LuftDaten.info. De waarden worden gevalideerd en vervolgens gevisualiseerd. Samen met RIVM worden de meetkits gecalibreerd. Met de proef van RIVM en Behoud de Parel tijdens de jaarwisseling is gebleken dat de sensoren met een correctie tav rel. vochtigheid vergelijkbaar zijn met de referentie apparatuur van het RIVM.

Taxonomy upgrade extras: 

Beroep omwonenden RMS tegen vergunningverlening door provincie

Projecten & onderwerpen: 

Een zestiental omwonenden van de Duitse mestverwerkingsfabriek RMS (Raps Mühle Seligenstadt) hebben beroep aangetekend tegen het verlenen van een vergunning door de provincie Limburg voor het bouwen van de mestfabriek die maar liefst 600.000 ton (!) mest per jaar gaat verwerken (zie bijlage). Deze mestfabriek wordt daarmee (potentieel) de grootste mestfabriek van Nederland. Zie voor het aangetekend beroep van 24 mei 2018:  beroep  RMS Venlo omwonenden (PDF bestand 5.5MB)

Mestafzet stagneert door betere handhaving

Projecten & onderwerpen: 

Volgens de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) lag de mestafzet in de varkenshouderij dit voorjaar ongeveer 65 procent van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaren. De mestputten op varkensbedrijven raken vol door de moeizame afzet. Dat schrijft PigBussiness op haar site.

Veestapel moet krimpen met beleid

Projecten & onderwerpen: 

De productie van vlees en zuivel in Nederland is goed voor maar liefst 10 procent van onze CO2-uitstoot. Het rapport ‘Minder is meer’ van Greenpeace Nederalnd laat zien hoe je vlees kunt blijven eten binnen de veilige grenzen van het Parijsakkoord.

In Nederland eten we gemiddeld 39 kilo varkens-, kippen-, en rundvlees per persoon per jaar. Om je gezondheid niet eronder te laten lijden, moet dat cijfer volgens het Voedingscentrum drastisch omlaag. Om het klimaat niet nog langer eronder te laten lijden is nu actie nodig.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel