Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Vogelgriep in Nederland niet meer weg te denken.

Projecten & onderwerpen: 

We schrijven 1 janurai 2022. UIt het oude jaar nemen we in ieder geval de vogelgriep mee. Dat blijkt inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen! Op termijn kan de vogelgriep ook voor de mens een risico gaan vormen, net zoals covid 19 dat nu al is voor mensen.

Fijne feestdagen en een goed 2022!

Projecten & onderwerpen: 

Wat een jaar dat 2021! De hele wereld in de greep van een minuscuul virus. Niet dat er nooit iets bekend was over die dreiging. Er is dikwijls door vele organisaties, waaronder vereniging Behoud de Parel in het kader van de ongebreidelde groei van de intensieve veehouderij, voor waarschuwt.

De Stroming heeft conceptrapport "Ontwikkelingen weerden Horst aan de Maas" opgesteld

Projecten & onderwerpen: 

Stroming - de instantie die door het gemeentebestuur van Horst aan de Maas opdracht is gegeven om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen aan de overs van de Maas - heeft een rapport opgesteld over het onderzoek. Onderdeel van het rapport is een weergave van de verschillende meningen die er in Grubbenvorst en Lottum leven over de ontwikkeling van de Maasoever. Eén van de organisaties die door Stroming is geraadpleegd, is Behoud de Parel uit Grubbenvorst.

Omwonenden en Behoud de Parel aanwezig bij zitting RvS over mestfabriek RMS!

Projecten & onderwerpen: 

Afgelopen dinsdag 14 december 2021 is de watervergunning en de omgevingsvergunning in het kader van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die de provincie Limburg heeft afgegeven voor RMS behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Vanwege de bedreiging voor de leefomgeving (stank, fijnstof, stikstof, bodem- en waterverontreiniging) hebben omwonenden samen met vereniging Behoud de Parel beroep aangetekend tegen de vergunningverlening door de Provincie Limburg en het Waterschap.

Mestvergister van RMS in Groenlo lijkt van de baan

Projecten & onderwerpen: 

De beoogde mestvergister van RMS op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo lijkt definitief van de baan. Dat werd tijdens de raadsvergadering van Oost Gelre, waartoe Groenlo behoort, bekend gemaakt. De optie van initiatiefnemer WSB (de eigenaar van RMS) op de grond op De Laarberg - die eind 2021 afloopt - wordt niet verlengd.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel