Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Omwonenden en Behoud de Parel aanwezig bij zitting RvS over mestfabriek RMS!

Projecten & onderwerpen: 

Afgelopen dinsdag 14 december 2021 is de watervergunning en de omgevingsvergunning in het kader van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die de provincie Limburg heeft afgegeven voor RMS behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Vanwege de bedreiging voor de leefomgeving (stank, fijnstof, stikstof, bodem- en waterverontreiniging) hebben omwonenden samen met vereniging Behoud de Parel beroep aangetekend tegen de vergunningverlening door de Provincie Limburg en het Waterschap.

Mestvergister van RMS in Groenlo lijkt van de baan

Projecten & onderwerpen: 

De beoogde mestvergister van RMS op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo lijkt definitief van de baan. Dat werd tijdens de raadsvergadering van Oost Gelre, waartoe Groenlo behoort, bekend gemaakt. De optie van initiatiefnemer WSB (de eigenaar van RMS) op de grond op De Laarberg - die eind 2021 afloopt - wordt niet verlengd.

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Projecten & onderwerpen: 

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage).

Natuurorganisaties manen de provincie Limburg snel werk te maken van stikstofreductie

Projecten & onderwerpen: 

In een recente brief aan de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur benadrukken een aantal milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, waar vereniging Behoud de Parel bij is aangesloten, dat een snelle en forse verlaging van de stikstofuitstoot nodig is voor succesvol natuurherstel in onze provincie.

Groter aantal longontstekingen in de buurt van veehouderijen opnieuw bevestigd

Projecten & onderwerpen: 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die in landelijke gebieden wonen met veel veehouderijen nog steeds een grotere kans hebben op een longontsteking dan mensen die in landelijke gebieden wonen met minder of geen veehouderijen in de buurt. Daarnaast geldt dat mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen, een grotere kans op een longontsteking hebben dan mensen die verder weg wonen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel