Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Overleg Behoud de Parel met gemeente Horst aan de Maas over uitvoering project "Grenzeloos Meten

Projecten & onderwerpen: 

23 November 2022 voerden André Vollenberg, Teus Hagen en Paul Geurts namens Behoud de Parel een gesprek met wethouder Kuipers (D66), verantwoordelijk voor duurzaamheids- en milieubeleid en in dat kader betrokken bij het Schone Lucht Akkoord (SLA), inzake fijn stof en geur. Ook gezondheid behoort tot diens portefeuille, voor zover die van buiten af (leefomgeving) bedreigt wordt. Naast Kuipers namen ook ambtenaren van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en de provincie (RUD) deel aan het overleg, dat  handelde over het opzetten van een meetnetwerk om de uitstoot van fijn stof te meten.

Nog steeds achterstand in actualisatie vergunningen Intensieve veehouderijen: milieu en gezondheid mensen verder aangetast!

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 10 januari 2023 maakte Andries Brantsma gebruik van het burgerplatform in de gemeenteraad van Horst aan de Maas om te pleiten voor duidelijkheid voor de veehouderijen in de gemeente. Duidelijkheid over het actualiseren van vergunningen.

'Blokkendoos' distributiebedrijf Geodis mag van B&W gebouwd worden

Projecten & onderwerpen: 

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft besloten dat de bouw van een 'blokkendoos' door distributeur Geodis door mag gaan. 25 Oktober 2022 lieten omwonenden, vereniging Behoud de Parel en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten nog weten dat zij het daar niet mee eens zijn (lees hier het verslag van de hoorzitting van de Commissie Bezwaar en Beroep).

Werkgroep Behoud de Peel heeft kritiek op definitief Beregeningsbesluit N2000-beheerplan

Projecten & onderwerpen: 

Op 13-12 maakten provincie Limburg en N.-Brabant hun definitieve besluit bekend betreffende de beregening uit grondwater rondom de Peel. Dat meldt de Werkgroep Behoud de Peel in haar nieuwsbrief van 17 december 2022 (zie bijlage). De eerder in het N2000-beheerplan gegeven vrijstelling van de natuurvergunningplicht is teruggedraaid. Maar de werkgroep is niet tevreden.

Behoud de Parel vraagt GS eventuele nieuwe vergunningaanvraag Mestfabriek af te wijzen

Projecten & onderwerpen: 

Op 29 maart 2018 heeft het  college van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland - RMS Venlo B.V. - een omgevingsvergunning verleend. De mestfabriek zou gevestigd worden aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Maar dat gaat niet door want op 27 juli 2022 heeft de Raad van State besloten het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg te vernietigen.
 

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel