Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Klimaat: burgers betalen de vervuilers !

Projecten & onderwerpen: 

In het kader van de klimaattop in Parijs en de aanstaande klimaatwet wil ik de gelegenheid aangrijpen om de intensieve veehouderij en met name de mestverwerking ter discussie te stellen.

Beleef een dag bij boer David op 14 november

Projecten & onderwerpen: 

Op 14 november organiseert Milieudefensie samen met David Janssen, de boer achter het Gijs-ei, een open dag op zijn zorgboerderij in Veulen (Limburg). Je bent van harte welkom!

Venray krijgt méér last!

Projecten & onderwerpen: 

De inwoners van de gemeente Venray zullen meer gezondheidsklachten krijgen door intensieve veehouderij dan nu al het geval is. Naast de 43.300 inwoners huisvest de gemeente bijna vier en een half miljoen varkens en kippen! Deze dieren zorgen naast vlees ook voor ammoniak, fijnstof en stank. Daarbij heeft de gemeente ook nog een mestoverschot van 680.000 ton, méér dan 21.000 grote tankwagens  per jaar.  De verplichte verwerking van mest door bijvoorbeeld bio-vergisting zorgt daarbij nog eens voor meer mineralen door toevoegingen en geeft  meer milieuproblemen.

Geld genoeg!

Projecten & onderwerpen: 

Ondanks alle bezuinigingen lijkt Horst aan de Maas geld genoeg te hebben. Langs de Witveldweg is de gemeente gestart met een nieuw project: de aanleg van een fietspad van Horst richting Grubbenvorst. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen, sloten worden uitgediept en wegbermen bijgewerkt. Ook is er al een snelheidsbeperking ingesteld van maximaal 30 km. Helaas zal dit fietspad slechts tot halverwege de Witveldweg worden aangelegd.

Massaal protest tegen handelsverdragen TTIP & CETA

Projecten & onderwerpen: 

Ruim 7.000 mensen hebben zaterdag deelgenomen aan de protestmanifestatie in Amsterdam tegen ondertekening van het handelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) en Canada (CETA). De demonstratie was georganiseerd door onder andere Milieudefensie, GreenPeace, FNV en Foodwatch.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie