Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uitslag debat Provinciale Staten van Brabant op 19 maart 2010: niets gehonoreerd en toch geslaagd?

Projecten & onderwerpen: 

Bossen bloemen, kaarten, emails, telefoontjes en krantenkoppen die er niet om liegen. Het debat is achter de rug en het stof is neergedaald. Volgens de kenners is er geschiedenis geschreven.

Geen nieuwvestiging in LOG

Projecten & onderwerpen: 

Er komt een stop op nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in de Brabantse LOG-gebieden. Een motie van die strekking ingediend door CDA, VVD en PvdA werd unaniem aangenomen. Over twee jaar wordt dit besluit geëvalueerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die al in een verplaatsingstraject zitten.

Noord-Brabant bezint zich op megastallen

Projecten & onderwerpen: 

De economie... ...of de volksgezondheid?

Noord-Brabant wilde steeds grotere veehouderijen. Maar nu risico’s voor de volksgezondheid blijken, staat dat ter discussie. Op 19 maart nam Provinciale Staten van Brabant een besluit. Een (op 6 april) bijgewerkt artikel in NRC bericht er over.

CDA Brabant is ook tegen megastallen

DEN BOSCH - Het CDA in Brabant stemt vrijdag in met voorgestelde grenzen aan de omvang van veebedrijven. Alleen als grotere uitbreidingen nodig zijn om veehouderijen diervriendelijker en milieuvriendelijker te maken, zijn uitzonderingen nog mogelijk, zette fractiewoordvoerder Conny Kerkhof-Mos uiteen in enkele gesprekken met de pers. De economische teruggang, het negatieve imago van de veehouderij en de uitbraak van Q-koorts hebben de branche op een keerpunt gebracht, aldus het Brabantse CDA, dat veel aanhang heeft onder boeren.

Brabant: Bouwstop geitenhouderijen, met uitzondering van landbouwontwikkelingsgebieden...

Projecten & onderwerpen: 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen de in december afgekondigde bouwstop voor geiten- en schapenbedrijven twee jaar verlengen. Een uitzondering gaat gelden voor landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Gedeputeerde Staten komen met dit voorstel met het oog op het debat over het burgerinitiatief Megastallen Nee, dat volgende week vrijdag wordt gehouden. Voor de langere termijn willen Gedeputeerde Staten ook extra maatregelen om nieuwe Qkoortsuitbraken te voorkomen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Burger initiatieven elders