Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel website is weer in de lucht

Projecten & onderwerpen: 

De website van ver. Behoud de Parel heeft in de eerste week van september vanwege een falende disk er er uit gelegen.
De website draait nu enigzins weer op een andere PC. De recentste real-time luchtkwaliteitsmetingen (vanaf 2 september) worden vanaf 2 oktober ook weer getoond op de website. 

Omgevingsvergunning voor geitenhouderij in Lottum vernietigd

Projecten & onderwerpen: 

Op 11 mei 2020 heeft het college van B&W Horst aan de Maas aan "De Verbinding", een geitenhouderij aan de Losbaan 44 in Lottum, een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een geitenstal, onder andere met een opfokstal met loods. Omwonenden waren het niet eens met de verleende omgevingsvergunning, in het bijzonder vanwege de vergunde toename van het aantal geiten tot meer dan 1800. Zij vrezen voor geurhinder en voor een toename van de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit de inrichting.

Beroep tegen afwijzing bezwaar tegen huisvesting arbeidsmigrantie VidaXL

Projecten & onderwerpen: 

De gemeente Venlo heeft de bezwaren van 28 omwonenden van het bedrijf VidaXL, de vereniging Behoud de Parel, de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas en de SP tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum, huisvesting voor arbeidsmi-granten (600 bedden!) en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs aan de Mary Kingsleystraat 4 te Venlo afgewezen. Vereniging Behoud de Parel gaat in beroep tegen dat besluit van de gemeente Venlo.

Door Behoud de Parel bestreden "50%-regeling" van de baan

Projecten & onderwerpen: 

In een brief (zie bijlage) aan de Tweede Kamer van 7 juli 2023 kondigt Staatssecretaris Heijnen aan dat er gewerkt zal worden aan het herstellen van de balans tussen economische en milieubelangen met betrekking tot geurhinder en veehouderijen in Nederland. De staatssecretaris, samen met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), presenteert de uitgangspunten voor de aanpassing van de regelgeving om zowel nieuwe situaties met onaanvaardbare geurbelasting te voorkomen als de bestaande overlast te verminderen.

De SP stelt vragen en krijgt een antwoord over het project Grenzeloos Meten

Projecten & onderwerpen: 

Op 6 april 2023 stuurde de SP Venray en de SP Horst aan de Maas een brief (redactie: zie de originele brief met het antwoord (PDF document) van de gemeente bevat een volledige inhoud van de brief aan de Limburgse gemeenteraaden) aan B&W en de gemeeenteraden van Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas en aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg, waarin ze haar twijfels uitte over het project “Grenzeloos Meten”.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel