Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel: “Vaag Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas vertraagt vooruitgang”

Projecten & onderwerpen: 

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het “Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas”. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli 2021 aangenomen “Visie”. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het uitvoerings-programma een en ander geconcretiseerd wordt.

Vragen voor Stichting "Gezicht naar de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Door een groep mensen uit Grubbenvorst is een plan opgezet om de Maasoever in Grubbenvorst commercieel te kunnen exploiteren. Een belangrijk onderdeel van het plan is het graven van een geul (of grotere plas) langs de Maas. Zij opereren onder de stichting "Gezicht naar de Maas" en ze werken nauw samen met DCM, de exploitant van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI). De samenwerking is zelfs zo nauw dat het er op lijkt dat de Stichting vooral een vehicle is om de belangen van DCM te dienen.

Plannen voor Maasoever Lottum en Grubbenvorst moeten nog ontwikkeld worden

Projecten & onderwerpen: 

Op 17 november 2021 hebben vertegenwoordigers van Behoud de Parel gesproken met wethouder Beurskens (Essentie)  over de plannen voor aanpassingen aan de Maasoever bij Lottum en Grubbenvorst in relatie tot de Centrale Zandverwerkings-installatie in het Raaieind. Al op 3 mei 2020 heeft de vereniging daarover een brief geschreven aan het college van B&W van Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die brief).

Handhavingsverzoeken tegen ‘PAS-melders’

Projecten & onderwerpen: 

Mobilisation (MOB) en vereniging Leefmilieu - organisaties waar vereniging Behoud de Parel veel mee samenwerkt - hebben in de afgelopen maanden in vier provincies handhavingsverzoeken ingediend betreffende zogeheten ‘PAS melders’.

Sinds 2015 zijn onder het PAS duizenden bedrijven op basis van een melding uitgebreid ten koste van de natuur. De provincies hebben aangekondigd alle bedrijven zonder natuurvergunning alsnog een vergunning te willen geven op basis van salderen. De twee organisaties stellen dat dit onmogelijk is met de nieuwe stikstofwet.

Richtlijn luchtkwaliteit WHO aangescherpt

Projecten & onderwerpen: 

De richtlijn voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is op 22 september 2021 flink aangescherpt (zie ook een eerder artikel met hetzelfde thema). De richtlijn is geen juridisch bindende aanbeveling, maar wordt gebruikt als een wetenschappelijk onderbouwing om besluitvormers te helpen bij het vaststellen van juridisch bindende normen en doelen voor luchtkwaliteit op internationaal, nationaal en lokaal niveau.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel