Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Werkgroep Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor verkiezingsprogramma aan deelnemers raadsverkiezingen ’22.

Projecten & onderwerpen: 

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft aan de politieke partijen die in Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een brief geschreven met aandachtspunten voor het verkiezings-programma (zie bijlage).

Natuurorganisaties manen de provincie Limburg snel werk te maken van stikstofreductie

Projecten & onderwerpen: 

In een recente brief aan de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur benadrukken een aantal milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, waar vereniging Behoud de Parel bij is aangesloten, dat een snelle en forse verlaging van de stikstofuitstoot nodig is voor succesvol natuurherstel in onze provincie.

Groter aantal longontstekingen in de buurt van veehouderijen opnieuw bevestigd

Projecten & onderwerpen: 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die in landelijke gebieden wonen met veel veehouderijen nog steeds een grotere kans hebben op een longontsteking dan mensen die in landelijke gebieden wonen met minder of geen veehouderijen in de buurt. Daarnaast geldt dat mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen, een grotere kans op een longontsteking hebben dan mensen die verder weg wonen.

Behoud de Parel: “Vaag Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas vertraagt vooruitgang”

Projecten & onderwerpen: 

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het “Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas”. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli 2021 aangenomen “Visie”. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het uitvoerings-programma een en ander geconcretiseerd wordt.

Vragen voor Stichting "Gezicht naar de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Door een groep mensen uit Grubbenvorst is een plan opgezet om de Maasoever in Grubbenvorst commercieel te kunnen exploiteren. Een belangrijk onderdeel van het plan is het graven van een geul (of grotere plas) langs de Maas. Zij opereren onder de stichting "Gezicht naar de Maas" en ze werken nauw samen met DCM, de exploitant van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI). De samenwerking is zelfs zo nauw dat het er op lijkt dat de Stichting vooral een vehicle is om de belangen van DCM te dienen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel