Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Kort filmverslag over de Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant

Projecten & onderwerpen: 

YopuTube Voedselkaravaan 2018Op zaterdag 27 oktober 2018 trok de Voedselkaravaan met meer dan honderd deelnemers door Noord-Limburg en Zuid-Oost Brabant.
Het initiatief is bedoeld om consumenten, boeren en overheden met elkaar in contact te brengen en handvatten te bieden voor verduurzaming van de voedselketen

Valentijn Wösten: "Minister en provincies laten nieuwe natuurschade toe!"

Projecten & onderwerpen: 

In een artikel in Trouw schrijft journalist Emiel Hakkenes dat Nederland voorlopig niets doet met het 'stikstofarrest' van het Europese Hof van justitie (lees hier het eerdere artikel op deze site over de uitspraak van het Europees Hof). Dat blijkt uit een brief van minister Schoute (Christen Unie) aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft ze dat ze dat samen met de Nederlandse provincies vorige week besloten heeft.

Milieudefensie eist recht op gezonde lucht

Projecten & onderwerpen: 

Het duurt al 3 jaar. In 2016 stapte Milieudefensie naar de rechter voor gezonde lucht. Inmiddels zijn ze 3 keer naar Den Haag geweest voor een zitting. Nu nog 1 keer, namelijk op 18 februari 2019. Dan is de zitting van het hoger beroep tegen het vonnis in de bodemprocedure. Zo'n 6 tot 12 weken later zal de rechter uitspraak doen.

Acht maanden na vragen aan B&W over luchtwassers NGB eindelijk antwoord: "Wij kunnen er niets aan doen!"

Projecten & onderwerpen: 

Op 10 april van dit jaar schreef Vereniging Behoud de Parel een brief naar het College van B&W van Horst aan de Maas. De brief is geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat verricht is door wetenschappers van Wageningen Universiteit, waaruit gebleken is dat combi luchtwassers  onvoldoende functioneren. Bij de varkensstallen van het NGB worden dit type luchtwassers toegepast. Lees hier het artikel van toentertijd.

"Veestapel moet krimpën!"

Projecten & onderwerpen: 

Joep Dohmen en Esther Rosenberg, bekend van eerdere artikelen in NRC over mestfraude, scrhijven in de NRC van 12 november 2018 over de stellingname van het Openbaar Ministerie in het - volgens de schrijvers - al decennia durende en politiek gevoelige debat over de omvang van de veestapel: "De veestapel in Nederland zal moeten krimpen. Het is de enige manier om de grootschalige fraude met dierlijke mest in te dammen". Het OM neemt volgens Dohmen en Rosenberg daarmee afstand van de manier waarop minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) de mestfraude wil aanpakken.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel