Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

'Handhaving' nog steeds ondergeschoven kindje in Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Al meer dan 10 jaar houdt Klevar BV aan de Kleefsedijk in Sevenum zich niet aan de wet- en regelgeving. En al die jaren is er - om allerlei redenen - discussie over het bedrijf in de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees o.a. dit artikel inzake een discussie van vóór de laatste raadsverkiezingen). In de raadsvergadering van 3 juli 2018 stelde Thijs Lenssen, raadslid voor de SP, de gang van zaken bij Klevar BV opnieuw aan de orde.

Nederlandse boer wil omwenteling op platteland

Projecten & onderwerpen: 

De Nederlandse boeren en boerinnen zijn toe aan een grootschalige vernieuwing van de sector. Meer dan 80 procent wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen tien jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw.

Schouten wil varkensstapel met miljoen dieren inkrimpen

Projecten & onderwerpen: 

Het lijkt er op dat de grote wens van vereniging Behoud de Parel en vele andere organisaties die zich inzetten tegen de groei van de Intensieve Veehouderij en de daarmee gepaard gaande overlast voor de leefomgeving van burgers: de regering overweegt de varkensstapel in te krimpen. Dat blijkt uit een artikel in Nieuwe Oogst (2 juni 2018), het huisorgaan van de LTO/LLTB.

Samen meten aan luchtkwaliteit

MySense: Samen Meten aan Luchtkwaliteit, het Internet of Sense

MySense luchtkwaliteits meetnetwerkMySense Horst aan de Maas meet luchtkwaliteit in Horst aan de Maas. De meetkis werken via internet (WiFi, GPRS/3G mobiel netwerk of LoRa Internet der dingen) en zijn uitgerust met verschillende fijnstof-sensoren, gas-sensoren en meteo-sensoren. De meetwaarden worden doorgegeven behalve aan de Behoud de Parel website, ook aan bijv. RIVM dataportaal en LuftDaten.info. De waarden worden gevalideerd en vervolgens gevisualiseerd. Samen met RIVM worden de meetkits gecalibreerd. Met de proef van RIVM en Behoud de Parel tijdens de jaarwisseling is gebleken dat de sensoren met een correctie tav rel. vochtigheid vergelijkbaar zijn met de referentie apparatuur van het RIVM.

Taxonomy upgrade extras: 

Beroep omwonenden RMS tegen vergunningverlening door provincie

Projecten & onderwerpen: 

Een zestiental omwonenden van de Duitse mestverwerkingsfabriek RMS (Raps Mühle Seligenstadt) hebben beroep aangetekend tegen het verlenen van een vergunning door de provincie Limburg voor het bouwen van de mestfabriek die maar liefst 600.000 ton (!) mest per jaar gaat verwerken (zie bijlage). Deze mestfabriek wordt daarmee (potentieel) de grootste mestfabriek van Nederland. Zie voor het aangetekend beroep van 24 mei 2018:  beroep  RMS Venlo omwonenden (PDF bestand 5.5MB)

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel