Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Steun VSL-statenlid Vincken voor notoire wetsovertreder Willems.

Projecten & onderwerpen: 

In America draait al jaren – nabij de kern van America - het mestverwerkingsbedrijf Agro America BV van Willems. Dat bedrijf zorgt voor enorme (stank)overlast voor de omwonenden. Voor bewoners in America reden zich te verzetten tegen de ontwikkelingen bij Willems. Ondertussen lijkt het dat Willems goede contacten onderhoudt met sommige provinciale politici. Onder andere met de fractie van SVL in Provinciale Staten van Limburg, een afsplitsing van Forum voor Democratie. Onlangs stelde Nick Vincken van SVL schriftelijke vragen aan het College van GS van de provincie Limburg.

GGD Brabant: "Luchtkwaliteit Brabant slecht!"

Projecten & onderwerpen: 

Schone lucht is van levensbelang voor de gezondheid. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op de gezondheid en is de voornaamste oorzaak van gezondheidsklachten door milieuinvloeden. Ondanks dat de lucht de laatste jaren schoner is geworden, veroorzaken de huidige concentraties luchtverontreiniging nog steeds veel gezondheidsschade. Op dit moment overlijden er jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door de uitstoot van schadelijke stoffen als fijn stof en stikstofdioxide via deze bronnen.

Mestfabriek RMS Groenlo van de baan - nu RMS Venlo nabij Grubbenvorst nog!

Projecten & onderwerpen: 

Actie helpt! Dat blijkt in Groenlo, waar burgers zich verzet hebben tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek van RMS. Een mestverwerkingsfabriek waarvan de plannen vrijwel identiek zijn aan de plannen van de mestverwerkingsfrabiek van RMS Venlo nabij Grubbenvorst. De provincie Gelderland heeft besloten dat RMS GRoenlo geen natuurvergunning krijgt. Daarmee lijkt het doek gevallen.

RIVM-onderzoek nieuwe WHO-advieswaarden naar Tweede Kamer

Projecten & onderwerpen: 

Het kabinet vindt het niet haalbaar om in 2030 te voldoen aan de nieuwe advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), maar wil wel stapsgewijs toewerken naar deze advieswaarden. Dat geeft het kabinet aan in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een toelichting bij het RIVM-rapport over de maatregelen die nodig zijn om aan de nieuwe WHO-waarden te voldoen.

Verzet Behoud de Parel en zes andere milieuorganisaties tegen heropening Vliegbasis De Peel

Projecten & onderwerpen: 

In juni 2019 werd bekend dat de vliegbasis De Peel in Vredepeel heropend zou worden. Defensie wil Vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen om er per jaar 24 weken met vliegtuigen, waaronder de luidruchtige Joint Strike Fighter (JSF), te oefenen. Dat is volgens Defensie nodig omdat de twee andere vliegbases in Nederland, Leeuwarden en Volkel, aan het maximum van hun geluidsbelasting zitten.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel